artikel

Flipper?

bouwbreed

De socioloog Anthony Giddens heeft een paradox vernoemd naar zichzelf: we weten het, maar omdat we het niet dagelijks aan de lijve ervaren, doen we niets. Dit geldt voor veel belangrijke maatschappelijke en economische kwesties. Een actueel voorbeeld: overbevissing. De statistieken liegen niet. De netten worden steeds leger. En Katwijkse vissers jagen als in Moby […]

De socioloog Anthony Giddens heeft een paradox vernoemd naar zichzelf: we weten het, maar omdat we het niet dagelijks aan de lijve ervaren, doen we niets. Dit geldt voor veel belangrijke maatschappelijke en economische kwesties. Een actueel voorbeeld: overbevissing. De statistieken liegen niet. De netten worden steeds leger. En Katwijkse vissers jagen als in Moby Dick over de wereldzeeën achter de laatste horsmakrelen aan. Echt belangrijk is het dan niet meer dat de Volkskrant zowel een rekkelijke als een precieze wetenschapper aan het woord laat. “Jij overdrijft”, roept de een, maar “jij bagatelliseert”, roept de ander. “Jij wordt betaald door de visindustrie” staat tegenover het “jij bent een fanaticus”. Intussen illustreert de Katwijker met zijn –bijna koloniale – wereldreis naar Australië dat de zee leeg (aan het raken) is en weten we dat. De paradox is echter dat we met die wetenschap niets doen: we eten desnoods Flipper op.

Soortgelijke kwesties spelen in de vertrouwde wereld van de Cobouwlezer.We weten het, maar doen niets. Alle politieke en economische disputen zijn mist om uit te stellen dat we tot actie moeten komen. Laat ik er een aantal noemen: de afslanking van de hypotheekrenteaftrek; de liberalisering van de huurmarkt; het afschaffen van de meeste bouwregels; vraagstimulering in de woningbouw; het weggeven van leegstaande gebouwen; het verlagen van de productiekosten in de bouw; het aanleggen van zwarte lijsten voor bedrijven die slechte kwaliteit leveren; en het eerder melden van schendingen van integriteit. We weten het, maar doen niets. Een mooie agenda voor onze nieuwe minister van Bouw- en Woningzaken.

Reageer op dit artikel