artikel

Extra geld moet bedrijven verleiden tot investeren

bouwbreed

Het Rijk stelt jaarlijks 90 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatieve samenwerkingsverbanden. Dat staat in een voortgangsrapportage voor het topsectorenbeleid dat minister Verhagen (economische zaken) naar de Tweede Kamer stuurde.

Het investeringsgeld wordt verdeeld over tientallen samenwerkingsplatforms van de negen topsectoren. Het geld is bedoeld om investeringen vanuit het bedrijfsleven aan te zwengelen. Voor iedere euro legt het Rijk nog eens 25 cent bij. Voor het mkb is de regeling iets soepeler: tot 20.000 euro investeringen legt de overheid 40 procent bij. Initiatieven lopen via Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) waarbij overheid, onderzoekers en ondernemers gezamenlijk optrekken. De sector energie heeft zeven TKI’s: energiebesparing in de industrie, bio-industrie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, smart grids, zonne-energie, gas op zee en wind op zee.

René de Kwaatsteniet, secretaris Innovatie en Vernieuwing bij de Aannemersfederatie, beziet de ontwikkelingen met gemengde gevoelens. “Natuurlijk is het mooi, dat extra innovatiegeld. Maar dit gaat in onze ogen niet werken. Mkb-bedrijven in de maaksector moeten een betere positie krijgen. Zij hebben in deze slechte economische tijden geen geld om te investeren in innovatie als er niet ook concreet werk ligt.” Volgens De Kwaatsteniet moet het investeringsgeld op een andere manier ingezet worden. “Bedrijven moeten betrokken worden bij het bedenken van een financieel haalbaar plan.”

Ilja Werkhoven, plaatsvervangend directeur bij Vernieuwing Bouw, is positiever. “Ik denk dat het wel effect heeft op de bouw. Hetdraagt bij aan de realisatie van ambities.” Volgens Werkhoven heeft de bouw ook veel aan de investeringen die via het Topsectorenbeleid in innovaties in andere branches worden gedaan. “Het gaat vaak om procesinnovatie. Nieuwe ontwikkelingen in de ict bijvoorbeeld. Ook is het Rijk al tijden bezig met minder en betere regelgeving, wat ook de bouw ten goede komt.” Veel van wat de Topsectoren voor ogen hebben, brengt Vernieuwing Bouw volgens Werkhoven al in de praktijk. “Zo’n samenwerkingsplatform, de gouden driehoek tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven, dat doen wij al.”

Reageer op dit artikel