artikel

Commentaar / Trieste fraude

bouwbreed

Triest zijn de verhalen over de fraude in de bouw die dezer dagen in Cobouw worden gepubliceerd. Triest, omdat berichten over fraude schadelijk zijn voor het imago van de sector. Maar vooral ook triest, omdat de mores hier en daar blijkbaar nog steeds te wensen overlaten. Kennelijk is de sector onvoldoende bij machte om uitwassen uit te bannen.

De zaak draait om één projectdirecteur, wijlen Gé Oomen, die ten minste zeven onderaannemers heeft aangezet tot frauduleus handelen, met mooie opdrachten als beloning. Maar vermoedelijk gaat het niet om deze zeven onderaannemers alléén. Zoals een betrokkene zegt op de voorpagina van deze krant, komt fraude à la Oomen vaker voor. En dus staat deze zaak misschien niet op zichzelf.

Grote bedrijven moeten zich dit signaal om twee redenen aantrekken. Oomen was als zzp’er ingehuurd door zijn oud-werkgever Ballast Nedam. Blijkbaar had de projectdirecteur zoveel manoeuvreerruimte dat hij jarenlang zijn gang kon gaan zonder dat er een haan naar kraaide. Het moet gezegd dat Ballast Nedam meteen in actie kwam toen een van de betrokken onderaannemers aan de bel trok. Tegelijkertijd hebben de checks and balances jarenlang niet goed gewerkt. Het feit dat Oomen beschikte over een eigen bv, had voor Ballast Nedam aanleiding moeten zijn om extra waakzaam te zijn.

De, op zijn minst morele, plicht om goed toezicht te organiseren, geldt – uiteraard – voor alle grote bedrijven. Fraude is moeilijk te voorkomen en in de bouw gaan grote geldbedragen om. Daarom is het op papier zetten van regels en gedragscodes of het organiseren van integriteitstrainingen niet voldoende.

De tweede reden waarom grote bedrijven zich dit moeten aantrekken, is dat de fraude-Oomen iets zegt over de verhouding tussen hoofd- en onderaannemers. In de praktijk kunnen onderaannemers niet altijd weerstand bieden aan frauduleus handelen op het moment dat dit werk oplevert. Onderaannemers zijn afhankelijk van de grote jongens, en kunnen daardoor geneigd zijn zich er met huid en haar aan over te leveren. Het opstellen van een model-contract met spelregels voor hoofd- en onderaannemers, zoals bepleit door de AFNL, verdient daarom een serieuze kans.

Reageer op dit artikel