artikel

commentaar / Noodkreet

bouwbreed

Dat vijftien bouworganisaties gesteund door de Delftse hoogleraar Peter Boelhouwer erin zijn geslaagd met één plan te komen richting de politiek is pure winst en een compliment waard. De mogelijkheden voor de politiek deze noodkreet vanuit de woningbouwsector te negeren, zijn daardoor aanzienlijk verkleind.Te hopen is dat de politiek dit niet langer ziet als de […]

Dat vijftien bouworganisaties gesteund door de Delftse hoogleraar Peter Boelhouwer erin zijn geslaagd met één plan te komen richting de politiek is pure winst en een compliment waard. De mogelijkheden voor de politiek deze noodkreet vanuit de woningbouwsector te negeren, zijn daardoor aanzienlijk verkleind.Te hopen is dat de politiek dit niet langer ziet als de noodkreet van een belangrijke sector, maar inziet dat zonder stimulerend beleid grote maatschappelijke problemen dreigen. Het gaat er nu immers om een sector in stand te houden die niet alleen een grote bijdrage kan leveren aan economische groei, maar ook producten maakt waaraan behoefte is, te weten woningen. Nu al kan worden berekend dat bij de huidige woningproductie het woningtekort snel gaat oplopen ten nadele van woningzoekenden.Natuurlijk kan worden gezegd dat de koopkrachtige vraag er nu niet is en dat er, als het economisch weer beter gaat, een inhaalslag zal plaatsvinden. Dat is echter eendimensionaal kijken naar het probleem. Naarmate de woningbouw langer in het slop blijft zitten, zullen meer bouwbedrijven over de kop gaan en zullen meer bouwvakkers de werkloosheid in worden gejaagd. De ervaring leert dat een belangrijk deel van hen emplooi zal zoeken in andere sectoren, waardoor ze definitief voor de bouw verloren zijn. Daarnaast leert de ervaring uit begin jaren tachtig van de vorige eeuw eveneens dat malaise in de bouw direct leidt tot minder instroom van jongeren die het bouwvak willen leren. Die effecten zorgen er samen voor dat als de woningbouw weer aantrekt, er direct sprake zal zijn van capaciteitsgebrek. Dat zal zich vertalen in een onnodig tragere inhaalslag van het woningtekort en hogere prijzen. Het ene front dat de bouwsector nu vormt, zal de politiek op die punten aan het denken en handelen moeten zetten.

Reageer op dit artikel