artikel

3TU.Bouw opent zich voor de bouwnijverheid

bouwbreed

De kick-off plaats van de 3TU.Bouw, de verzameling van universitaire bouwfaculteiten: Bouwkunde in Delft/Eindhoven en Civiele Techniek in Delft/Twente vindt plaats op 8 oktober. De agenda van onderzoek en onderwijs worden uitgelegd, de toekomst, de rol van de 3TU.Bouw en bediscussieerd met het bouwbedrijfsleven. Als formateur heb ik me tot en met 2009 bezig- gehouden […]

De kick-off plaats van de 3TU.Bouw, de verzameling van universitaire bouwfaculteiten: Bouwkunde in Delft/Eindhoven en Civiele Techniek in Delft/Twente vindt plaats op 8 oktober. De agenda van onderzoek en onderwijs worden uitgelegd, de toekomst, de rol van de 3TU.Bouw en bediscussieerd met het bouwbedrijfsleven. Als formateur heb ik me tot en met 2009 bezig- gehouden met het mobiliseren van belangstelling vanuit ‘academia’ en vanuit de ‘industry’ om te komen tot een toekomstplan voor bouwonderzoek ‘3TU Speerpunt Bouw’. Dit leidde tot het masterplan ‘Bridging the Gap’ en een overzicht van de tachtig hoogleraren van de 3TU.Bouw. Beide publicaties zijn actueel en te downloaden vanaf de site van Speerpunt Bouw. Nieuw is dat nu ook het onderwijs erbij betrokken wordt. Lijkt me weinig informatief voor het bedrijfsleven. Toen ik de opdracht als formateur kreeg, medio 2007, was de reden vanuit de vier decanen een toekomstige derde geldstroom aan inkomsten voor onderzoek te genereren. Daartoe werden acht onderzoeksthema’s onderkend: Mobiliteit (ruimte en infrastructuur), Leefomgeving (stad en renovatie), Gezondheid (gezond en veilig) en Energie (energie en duurzaamheid). Deze verliezen niet snel hun belang voor de samenleving. Wat wel veranderd is sinds 2007, is de recessie die nu ook de bouw teistert. De architectenstand is meer dan gehalveerd, de ingenieursbureaus krimpen en op Bouwkunde TU Delft is de studenteninstroom onder de driehonderd gekomen. In 2008 waren er nog duizend nieuwejaars. De bouwindustrie zal de krimp op een positieve wijze moeten organiseren. Het denken vanuit de academische- en de bouwindustriële wereld is gericht op hoe de toekomst er na de recessie voor de (flink afgeslankte) bouwindustrie – en van daaruit voor de 3TU.Bouw – eruit zal zien. Denktrant: Probeer te formuleren hoe de samenleving er in de toekomst uit zal zien, welke aanpassingen de gebouwde omgeving dan nodig heeft, welke ingrepen er daartoe door de bouwindustrie gedaan kunnen worden en leidt daaruit de toekomst af voor de bouwindustrie en voor de 3TU.Bouw. De 3TU.Bouw opent zich naar de realiteit van de toekomstige gebouwde omgeving.

Reageer op dit artikel