artikel

Duikbootje spelen

bouwbreed Premium

Duikbootje spelen

Iedereen doet het, maar niemand geeft het toe. Iedereen klaagt erover, maar niemand doet er wat aan. In zeventien woorden een schets van de ambivalente houding van de bouw, installatie- en ingenieurssector rondom het verschijnsel prijsduiken. Of zoals ik laatst iemand hoorde zeggen ‘duikbootje spelen’.

Prijsduiken is vaak een kwestie van vermoedens. Het is slecht objectief vast te stellen. Is er sprake van prijsduiken als de aangeboden prijzen onder de ramingen van de opdrachtgever liggen? Tja, de markt kan effectiever en innovatiever zijn dan de opdrachtgever denkt en raamt. Het criterium ‘kostprijs’ wordt ook vaak genoemd. Maar wie kan zeggen wat de kostprijs is van zijn concurrenten? Zo lang je geen inzicht hebt in hun financiële cijfers, zou ik niet aanraden om te zeggen dat er onder de prijs wordt gewerkt.

Het schimmige karakter van prijsduiken zorgt er mede voor dat vage woorden overheersen. Directeuren van bedrijven willen zich nog wel eens uitspreken in de pers, maar beschuldigingen worden nooit op de man gespeeld. Namen van conculega’s worden niet genoemd. Voorzitters van brancheverenigingen blijven lekker (en veilig) algemeen. Zorgen worden geuit over het dalende prijsniveau. Termen als ‘het imago van de branche wordt naar beneden gehaald’ en ‘vicieuze cirkels’ vieren dan ook hoogtij.

Dit geklaag doet mij denken aan cafépraat. Omdat er niet wordt afgesproken wie wat aan de onwenselijke situatie gaat doen, kunnen ze de week daarop hetzelfde gesprek weer voeren. Zo verandert er dus niets.

If not now, when ? Een voorzichtig voorstel richting de brancheorganisaties in de bouwsector. Op deze ongebruikelijke plek agendeer ik, buiten alle procedures om, het instellen van een ‘naming and shaming-prijs’ voor alle aankomende bestuursvergaderingen van de brancheorganisaties.

Een jaarlijkse prijs voor het bedrijf met de aanbieding die procentueel het verst onder het gemiddelde van de concurrerende bedrijven heeft aangeboden. Inclusief vermelding in Cobouw . En de naam van de prijs: de Gele Duikboot. Beetje lullige naam. Maar dat hoort ook bij een prijs die je liever niet krijgt. Bij het uitreiken van de prijs hoort natuurlijk het gelijknamige Beatles-nummer, met als schitterend refrein: “ We all live in a yellow submarine”. Opdat we niet vergeten dat we allemaal wel eens duikbootje spelen.

Joost Hulsbos, voorzitter jongNLingenieurs en adviseur bij Witteveen+Bos

Reageer op dit artikel