artikel

Pps krijgt vorm in Kazachstan

bouwbreed

De president en de regering van Kazachstan hebben publiek private samenwerking hoog op de politieke agenda gezet. Kazachstan wil over tien jaar bij de G20 behoren en dat kan niet zonder een gezond investeringsklimaat. Nederland ondersteunt de ontwikkeling op pps-gebied in Kazachstan..

onderkop

Kazachstan is een land met enorme groeipotentie en met een verwachte groei van 7 procent voor 2012. Van 2000 tot 2007 kende dit in Centraal-Azië gelegen land een groei van rond de 10 procent. Sinds een aantal jaren is Nederland één van de belangrijkste investeerders in Kazachstan. Kazachstan is een complex land om zaken te doen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie speelde de overgang van een staatsgeleide economie naar een openmarkteconomie het land parten. Veel landen in die regio zitten in deze transitie. Maar Kazachstan kun je niet op een hoop met alle andere ‘stannen’ (Oezbekistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan) vegen.

Rijk aan grondstoffen

Ten eerste is het land rijk aan grondstoffen. Olie en gas zijn de bekendste, maar ook goud en uranium. Ongeveer 15 procent van de wereldproductie aan uranium komt uit dit land. Nederland betrekt bijna al haar uranium uit Kazachstan. Ten tweede is het land bezig zich te ontwikkelen als een moderne staat, waarbij zowel het toetreden tot de WTO als de OECD belangrijke speerpunten zijn. Toetreding tot de WTO is een teken van transformatie naar een open economie, toetreding tot de OECD kun je beschouwen als een voortgaand democratiseringsproces.

De agrarische sector in Nederland heeft goede banden met Kazachstan. Jaap de Boer, international business consultant van Too Inta (International agro trade activities), zet de kennis en expertise van Nederlandse en Franse experts in. Zowel in de primaire (agrarische) sector als secundaire (industriële) en tertiaire (dienstverlenende) sectoren in Kazachstan. Bovendien interesseert hij westerse bedrijven en particulieren voor investeringen in de agrarische- en mijnbouwsector. Praktisch alle elementen uit het periodieke systeem van Mendelejev treft men in dit land aan. Gezien de huidige groei en ontwikkelingen wordt Kazachstan wel vergeleken met de ‘Middle west of the 19th century’ in Amerika. Kazachstan is een aantrekkelijk land voor investeringen met oog op de te behalen hoge rendementen. Ook ter plaatse actief is Kubita, een organisatie die agrariërs helpt met de professionalisering van de werkmethoden. Volgens Rinus Nijsten van Kubita, zelf agrariër in Nederland, geeft het motto van Kubita goed aan waar de kracht van Nederland ligt: “Vanuit een sterke thuisbasis opereren in opkomende economieën.”

Nederland is ook op watergebied actief. Graddy Franke, financieel manager bij Koninklijke Wagenborg, onderstreepte dat Kazachstan nog in transitie is en dat niet alles vanzelf gaat. Met enige trots toont hij de ijsbrekers die Van Oord in de Kaspische Zee operationeel heeft. De specialistische kennis van Nederland op maritiem gebied heeft de doorslag gegeven voor activiteiten in Eurazië. Nederland is een van de weinige landen die kennis heeft van ondiep water en ijs, zoals ook voorkomt in het noorden van de Kaspische zee. Wagenborg heeft hiervoor in 1998 ijsbrekers ontworpen en zet deze tot op heden succesvol in.

De president en de regering hebben het Astana Economic Forum (AEF) aangegrepen om publiek private samenwerking op de hoogste politieke agenda te zetten. Kazachstan wil over tien jaar bij de G20 behoren en dat kan niet zonder een gezond investeringsklimaat. Nederland speelt in die ontwikkeling een toonaangevende rol.

Sinds de start van het pps-programma van Kazachstan in 2009 ondersteunt Nederland de ontwikkeling op pps- gebied. In 2009 is Kazachstan met Nederland (ministerie van EL&I en Rijkswaterstaat) begonnen aan een kennisuitwisselingsprogramma met het PPS Centrum van Kazachstan. De voormalige directeur pps van Rijkswaterstaat en nu ambassaderaad in Geneve maakt deel uit van het bestuur van het PPS Centrum in Kazachstan. Hij adviseert het bestuur met betrekking tot de ontwikkeling van pps in Kazachstan.

Overeenkomst

Nederland heeft in de laatste Astana Economic Forum in mei dit jaar de sessie over pps vorm gegeven. Tijdens dit congres heeft Kazachstan een overeenkomst gesloten met Witteveen en Bos voor kennisuitwisseling over pps en sociale infrastructuur en gebouwen ( social housing ). Johan Lijftogt tekende namens Witteveen en Bos deze memorandum of understanding. Volgens de Nederlandse ambassadeur mr. Peter van Leeuwen zijn privatisering en diversificatie belangrijk voor de duurzame economische ontwikkeling van Kazachstan. Zhomart Abiyessov, directeur van het PPP Center Kazachstan, beklemtoonde de interesse van Kazachstan in de kennis en expertise van Nederland op het gebied van watermanagement.

Reageer op dit artikel