artikel

juridisch: Manipulatief inschrijven

bouwbreed

Steeds meer bedrijven zien hun orderportefeuilles slinken. Hierdoor zien aanbesteders de prijzen bij aanbestedingen dalen. Het wordt voor inschrijvers steeds moeilijker om onderscheidend te zijn en dus ook om opdrachten binnen te halen. Dientengevolge wordt er door inschrijvers steeds nauwgezetter gekeken naar de gunningcriteria die in een aanbestedingsprocedure worden gebruikt.

Inschrijvingen worden zo veel mogelijk geoptimaliseerd op die criteria, om zo veel mogelijk kans te maken op daadwerkelijke opdrachtverstrekking. Het risico dat inschrijvers hierbij echter lopen is dat hun bieding als strategisch of manipulatief zal worden aangemerkt. Inmiddels zijn er redelijk wat uitspraken waarin deze problematiek aan de orde is gekomen. De grootste gemene deler van die uitspraken is dat indien een inschrijver (een onderdeel van) het werk zodanig laag prijst dat hij het er niet voor kan maken al snel wordt geoordeeld dat er sprake is van een strategische inschrijving. Hetzelfde geldt indien hij optimaliseert op andere voorwaarden. Voor inschrijvers is het dus zaak om de prijzen (en het voldoen aan voorwaarden) in ieder geval zodanig te kiezen dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het wel kan voor die prijs of bij die voorwaarden. In een recente uitspraak (Rechtbank Zwolle 27 juni 2012) ging het voor de inschrijver mis. In de aanbestedingsdocumentatie was bepaald dat onrealistische en strategische biedingen niet waren toegestaan. Toch zag een inschrijver kansen in de gunningsystematiek waarin met een bepaald onderdeel veel punten behaald konden worden. Hij stelde een nogal cryptische vraag (waarschijnlijk met het doel zijn concurrenten niet wijzer te maken) en meende binnen het antwoord zijn bieding op de gunningcriteria te kunnen optimaliseren door van fictieve uitgangspunten uit te gaan. Het liep echter anders. De rechter oordeelde dat de vraag voor meerderlei uitleg vatbaar was en dat daarmee hetzelfde gold voor het antwoord op die vraag. De rechter oordeelde ook dat volstrekt helder was dat niet manipulatief ingeschreven mocht worden. Het inschrijven op basis van fictieve uitgangspunten maakte de bieding volgens de rechter onvergelijkbaar en kwam – juist door de toegepaste optimalisatie – in strijd met het gestelde manipulatieverbod.

De moraal van het verhaal is dat creativiteit voor inschrijvers enerzijds een absolute noodzaak is om aan het werk te blijven. Een teveel aan creativiteit kan echter juist het tegengestelde bewerkstellingen.

Reageer op dit artikel