artikel

Het roer gaat om

bouwbreed

Weet u het nog? In 2008 kwamen we terug van de zomervakantie en werd er nog voorzichtig gespeculeerd over de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis in de Verenigde Staten, waar risicovolle hypotheekconstructies de banken in grote problemen hadden gebracht. Slechts enkele maanden later raakte Europa in de economische en financiële moeilijkheden en verslechterde het ondernemersklimaat […]

Weet u het nog? In 2008 kwamen we terug van de zomervakantie en werd er nog voorzichtig gespeculeerd over de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis in de Verenigde Staten, waar risicovolle hypotheekconstructies de banken in grote problemen hadden gebracht. Slechts enkele maanden later raakte Europa in de economische en financiële moeilijkheden en verslechterde het ondernemersklimaat in sneltreinvaart.

Inmiddels is de bouwsector alweer vier jaar in de greep van de crisis. En het leidt geen twijfel dat ondernemingen momenteel op zeer pijnlijke wijze de gevolgen daarvan ervaren. De crisis betekent tegelijkertijd een wake-up call: het roet moet om willen we deze periode kunnen overleven. Van een volwassen branche mag ook worden verwacht dat zij zich in geval van problemen herpakt en zoveel vitaliteit toont dat er weer zicht ontstaat op een nieuwe realiteit.

Wie de ontwikkelingen overziet kan niet anders dan concluderen dat de bouw volwassen is. Dat is niet alleen af te lezen aan de vele toekomstscenario’s die onderzoeksinstituten en brancheorganisaties het bouwend bedrijfsleven voorhouden. Ook de bedrijven zelf tonen zich vitaal en maken zich op voor een ingrijpende vernieuwingsslag. Steeds meer ondernemers trekken in een steeds hoger tempo het initiatief weer naar zich toe.

Om deze transitieperiode werkelijk tot een succes te maken moet echter nog wel aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan. Voor alles geldt dat opdrachtgevers het vertrouwen moeten krijgen dat transitie ook tot betere bedrijven, producten en diensten leidt. Het zal tijd kosten om ze daarvan te overtuigen, zoals het ook tijd kost om alle nieuwe ideeën en systemen verder te laten rijpen. Want de harde werkelijkheid is en blijft dat er nog veel moet worden uitgevonden en ontdekt, voordat de bouwsector kan zeggen dat zij deze transitieperiode succesvol heeft afgesloten.

We zijn er dus nog niet. Maar de aanhouder wint.

Reageer op dit artikel