artikel

Benut technische capaciteit beter

bouwbreed Premium

Het is goed dat de overheid technische studies stimuleert, maar de pijnbestrijding kan veel sneller. Stimuleer efficiënt werken en zet nieuwe wervingsmethoden in, stelt Dieter de Vroomen voor.

“De bouw-, afbouw- en installatiebranche stevenen af op een ‘catastrofaal tekort’ aan vakmensen”, schreef deze krant onlangs naar aanleiding van het recente onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Door te denken in termen van ‘catastrofaal tekort’ ontstaat gemakkelijk het slachtoffergevoel. Het gevaar is dat de ondernemers gaan wachten op nieuw beleid van de overheid en leggen de schuld daar neer. De oplossing ligt niet op macro-economisch niveau, maar juist op de kleine schaal binnen de bedrijven en door slim samenwerken, dé unieke kwaliteit van bouwers.

Het tekort is aannemelijk: hoge pensioenuitstroom in de komende jaren, het langdurig afnemend animo om techniek te studeren en technici verlaten het beroep om later manager te worden. Het betreft niet alleen de bouw- en installatiebranche, ook de industrie voorziet enorme tekorten. Bij de diverse brancheverenigingen staat het daarom al heel lang op de agenda. De Rijksoverheid becijfert dat er tot 2016 een tekort van 170.000 technici zal zijn.

De negen economische topsectoren kwamen desgevraagd met hun masterplan bèta en technologie, waarin veel aandacht voor het stimuleren van technische studies en technische carrières. Het is maar de vraag of dat masterplan helpt. De overheid ontwikkelde eerder vergelijkbare initiatieven: ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Het effect? Marginaal. Dat zal nu weer het geval zijn. Bovendien zal het eventuele effect pas over 5 tot 10 jaar meetbaar zijn en dat is te laat om bij te kunnen sturen. Op het oog staan we er dus slecht voor: grote dreigende tekorten en een twijfelachtige stimulering vanuit de overheid. Tot zover de macro-economie. Kijkend op projectbasis en naar de organisatie binnen de bedrijven zijn er mogelijkheden te over om de tekorten terug te dringen. Door goed inzicht in de situatie te krijgen en slim om te gaan met mensen en middelen wordt het tekort een stuk beheersbaarder. Belangrijk is dat bedrijven hun feitelijke tekort eens goed onder de loep nemen. Op welke afdelingen ontstaan de tekorten, wanneer gaat dat gebeuren en om hoeveel mensen gaat het? Dat is de eerste stap. Verder wordt ook te gemakkelijk gezegd: drie man met pensioen, dus drie man aannemen. Bekijk vooral of je die mensen wel nodig hebt. Is het dus een feitelijk tekort of een boekhoudkundig tekort? Juist nu kun je opnieuw kiezen wat je werkelijk nodig hebt. Ten derde wordt technische capaciteit vaak niet voldoende benut. Een vuistregel is dat een techneut 25 procent besteedt aan niet-technische zaken, zoals het invullen van formulieren en ander administratief werk. Daar ligt winst.

Door een tijdige afstemming tussen projectleiders en personeelszaken is de capaciteitsbehoefte goed in kaart te brengen, daarmee koop je tijd om nieuwe collega’s te werven of in te huren. Door het inzetten van nieuwe wervingsmethoden, zoals Facebook en Twitter, worden snel meer jongere mensen bereikt. Ook is het zelf voordragen van nieuwe collega’s een moderne manier van werven. Stel daar regels voor op en beloon dat gedrag. Het stimuleren van efficiënt werken en het doorvoeren van verbeteringen kan de capaciteitsbehoefte verlagen.

De meest onderschatte kwaliteit van bouwbedrijven is hun vermogen tot samenwerken: met vakbroeders presteren onder tijdsdruk door gebruik te maken van andermans expertise. Zelfs al moet er worden samengewerkt met de concurrent. Het is niet altijd leuk of gemakkelijk, maar bouwers kunnen het als geen ander en zijn daarmee een voorbeeld voor alle andere Nederlandse bedrijven!

Het is uiteraard wel goed dat de overheid technische studies stimuleert. Dat is een van de pijlers voor een gezonde bouweconomie. Maar laten we daar niet op wachten, want de pijnbestrijding kan dus veel sneller. Op de kleine schaal van het samenwerken, denken en handelen vanuit de keten, het scheppen van heldere verwachtingen en doen wat je belooft. En juist dat kunnen aannemers als geen ander. Daar wil je dus geen overheidsbemoeienis bij hebben!

Reageer op dit artikel