artikel

Zelfherstellend asfalt

bouwbreed Premium

Wegwerkzaamheden en bijbehorende opstoppingen scoren hoog op de irritatieladder onder weggebruikers. Daarbij komt dat de laatste decennia de verkeersbelasting van onze wegen sterk is toegenomen. Zowel het aantal als het gewicht van voertuigen. Het ligt dus alleszins in de rede om wegwerkzaamheden tot een minimum te beperken en de levensduur van asfalt te maximaliseren.

De interessante eigenschap dat asfaltverhardingen zichzelf kunnen herstellen kan daarbij goed van pas komen. Dat wordt ook wel healing genoemd. Van bitumineuze materialen is bekend dat zij zelfherstellend gedrag vertonen tijdens warme zomers en als ze lange tijd niet worden belast. Het materiaalkundige mechanisme dat erachter schuilt is alleen niet goed bekend om het goed te kunnen bepalen, en mogelijk op een effectieve manier gebruik van te kunnen maken. De uitdaging is zelfs om het healinggedrag te kunnen beïnvloeden en verbeteren. Dan kan bijvoorbeeld gekeken worden naar mogelijkheden en effecten van healing modifiers. Dat zijn speciale toevoegingen aan de bitumen zoals ionomeren, supermoleculaire rubbers en nanodeeltjes. Het blijkt echter dat dit soort bitumenmodificaties meestal niet gunstig uitpakken voor het zelfherstellend vermogen van de bitumen. Het bleek zelfs dat ongemodificeerde bitumen beter herstellend gedrag vertoont dan alle geteste gemodificeerde bitumina. Achterliggende reden is dat het proces van zelfherstelling van scheurvorming in asfaltverhardingen met name van mechanische aard is en twee fasen doormaakt. Dat is het sluiten van de scheur en vervolgens het weer opbouwen van sterkte van het asfalt. De aanjagers van dit proces zijn temperatuur en druk, gerelateerd aan de viscositeit van de bitumen, die onder andere weer sterk afhankelijk is van de duur van de rusttijd en het bitumentype. Door te variëren met deze aspecten kan het zelfherstellend vermogen van asfaltmengsels worden geoptimaliseerd hetgeen kan resulteren in een verbeterde duurzaamheid van asfaltverhardingen.

Reageer op dit artikel