artikel

Wie pakt de banken aan?

bouwbreed

Wie pakt de banken aan?

De politiek heeft de focus gericht op de verkiezingen van 12 september en schuiven lastige vraagstukken voor het gemak maar even door. En dat in een tijd waarin juist een vraagstuk als ‘hoe brengen we de woningmarkt en daarmee de bouwsector weer op gang’, om een daadkrachtig antwoord vraagt.

Vooral de Nederlandse banken spinnen daar garen bij. Onder het motto van Basel III en het alziende oog van toezichthouder AFM verstrekken zij nog nauwelijks (hypothecaire) kredieten. “We hebben een zorgplicht en daarom wijzen wij u op dezelfde spelregels als voorheen, maar we leggen ze nu gewoon anders uit. In uw nadeel ja.” Het is een tekst die corporatiedirecteuren, (bouw)ondernemers maar ook consumenten die bij banken aankloppen regelmatig te horen krijgen.

Ondertussen gaat de hele bouwkolom op slot. Daarmee lijkt bij banken het besef niet aanwezig dat een dalende economie op termijn ook verstrekkende gevolgen heeft voor de eigen liquiditeit. Banken hebben zich in het begin van deze eeuw flink verrijkt. En daardoor overigens ook vele partijen in de vastgoedwereld! De vastgoedsector is aan het veranderen, veel consumentgerichter en met verantwoordelijkheidsgevoel richting de samenleving. We zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg.

Deze veranderingsgezindheid mis ik bij de financiële wereld. Ik zie geen enkele handreiking naar de maatschappij en naar bijvoorbeeld de corporaties en de kopers. Sterker, er is meer een houding van: ‘zoek het lekker zelf uit en wij redden ons wel’. Toch moet er snel iets gebeuren. Er ligt een enorme opgave voor de bouwsector, de corporatiesector en de zorgsector die moet anticiperen op de toenemende vraag naar gepaste huisvesting. Daarvoor zijn financieringen nodig. De pensioenfondsen hebben 800 miljard in de pot en ook concurrentie van buitenlandse banken kunnen Nederlandse banken dwingen om de vastgoedsector weer te gaan financieren.

Natuurlijk, een herijking van de sector is nodig maar we moeten wel aan de gang. Dus wie pakt de banken aan? En graag voor 12 september.

Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel