artikel

Wetenschap Samen innovatief ontwikkelen

bouwbreed

In mei werd in Karlsruhe een congres gehouden over methodologie georganiseerd door professor Horvath van Industrieel Ontwerpen TU Delft en professor Albers van de TU Karlsruhe.

Albers is hoogleraar productontwikkeling, net als ik, maar dan van Werktuigbouwkunde. Zijn industriële domein is de Duitse machinebouw en de autofabrieken. Jaarlijks volgen 1400 studenten zijn colleges over hoe je moet ontwerpen, ontwikkelen, hoe je bestaande producten kunt verbeteren en totaal nieuwe producten kunt maken. Die benaderingswijze of methodologie vertoont in veel technische vakken veel gelijkenis. Met veel genoegen heb ik een debat met hem gevoerd over zijn manier waarop seriematige en massaproducten worden ontwikkeld (en op onderdelen voortdurend worden verbeterd en af en toe als totaliteit worden verbeterd), versus mijn manier waarop speciale producten en componenten worden ontwikkeld en als prototypes worden gerealiseerd. Met in mijn achterhoofd het vergelijk tussen de succesvolle Duitse auto’s versus de stagnerende Nederlandse woningbouw. Als we zo trots zijn op de Nederlandse woningen, waarom worden ze dan niet geëxporteerd?

Zou het niet goed zijn met het oog op de toekomst na de bouwrecessie, over vijf jaar, de toekomstige eisen aan de woningbouw te ontwikkelen tot nieuwe concepten? Woningen zullen kleiner worden industrieel geproduceerd, met meer kijk op flexibiliteit van indeling, ingericht op moderne media en op minimaal energiegebruik.

Stapelbare wooneenheden in de stad worden onder andere in het Concept House Village in Rotterdam ontwikkeld. Maar op vele plaatsen worden nieuwe woningproducten ontwikkeld. Speciale aandacht gaat uit naar stapelbare woningen in de voormalige industriële ringen rondom steden voor starters met een uiterst lage voetprint en een energiepositieve balans, zelfs met alle apparaten in gebruik. Na enkele jaren van serieus innovatief ontwikkelen zou de Nederlandse woningbouwervaring verrijkt kunnen worden met nieuwe concepten die de steeds groter wordende woningnood onder starters zou kunnen gaan verzachten. We zullen in de bouw in branchebrede platforms moeten gaan samenwerken om gezamenlijk nieuwe woningsystemen technisch te ontwikkelen, waarna ze verder individueel als commerciële producten concurrerend op de markt kunnen worden gezet. Naast de grote inzet op renovatie levert deze startersmarkt veel mogelijkheden op want er is een grote vraag.

Reageer op dit artikel