artikel

Sturen

bouwbreed

De eerste signalen van geestelijk verval lijken bij mij in aantocht. De wijze waarop ik steeds meer met gelatenheid afstand neem van het politieke landschap, past in ieder geval niet bij mijn temperamentvol karakter. Vooral de manier waarop met list en bedrog door de Haagse elite bezuinigingen worden omgezet in hogere lasten, zou voor mij […]

De eerste signalen van geestelijk verval lijken bij mij in aantocht. De wijze waarop ik steeds meer met gelatenheid afstand neem van het politieke landschap, past in ieder geval niet bij mijn temperamentvol karakter. Vooral de manier waarop met list en bedrog door de Haagse elite bezuinigingen worden omgezet in hogere lasten, zou voor mij een reden moeten zijn om het initiatief te nemen voor een volksoproer. Wanneer er minder wordt uitgegeven door de overheid zouden we volgens mij juist met een lastenverlichting moeten worden geconfronteerd, maar in plaats van besparen wordt er blijkbaar meer uitgegeven. Het op een ‘goedkope’ manier binnenharken van duur geld bij de gewone man om het begrotingstekort aan te vullen, getuigt van onbekwaam boekhouden. Het Europees drie procent smoesje is een platvloerse leugen en zou onze vriend Wilders wel eens aardig in de kaart kunnen spelen. Waar is de tijd gebleven dat visie en intellect de vereiste competenties waren om een land te kunnen besturen? Het

is allemaal de schuld

van de democratie, waardoor narcistische onbenullen zonder levenservaring door een domme massa worden gekozen om de meest onnozele besluiten te nemen. Dit laatste wordt vooral gevoed door een zichzelf in stand houdend legertje ambtenaren dat in feite de macht heeft in Nederland. Kennelijk hebben onze politici niet in de gaten dat het grootste deel van het woord ‘besturen’ bestaat uit ‘sturen’, een activiteit die naar de goede bestemming kan leiden. Al jaren zijn we als volk echter de weg kwijt en worden we geteisterd door een ontoelaatbare individualiseringscultuur, waarin marktwerking is verheven tot een goddelijke bezigheid. Diezelfde marktwerking heeft er ook voor gezorgd dat er een gigantisch overschot is in de vastgoedsector, waar momenteel al hevig puffend en krakend vervuilde lucht uit wordt geperst. In plaats van het formeren van een onzinnig ‘Bouwteam’ had men beter een ‘Commissie van Sloop’ kunnen aanstellen. De enige manier om de sector weer gezond te krijgen is namelijk het massaal afbreken van verpauperd leegstaand vastgoed. In eerste instantie overheidsgebouwen, in tweede instantie particulier bezit, desnoods via een onteigeningswetgeving. Binnen dit kader nog een wijsheid voor durfinvesteerders; het zal niet de eerste keer zijn dat ik gelijk krijg.

Reageer op dit artikel