artikel

PS: Uw inschrijving is ongeldig

bouwbreed Premium

Of u nu een aanbestedende dienst bent of een inschrijver, u heeft het volgende ongetwijfeld meegemaakt. Wanneer een inschrijver een teleurstellend gunningsvoornemen heeft ontvangen en hij daartegen protesteert bij de aanbestedende dienst, dan wordt zijn inschrijving nog eens zorgvuldig tegen het licht gehouden. Dat leidt dikwijls tot de mededeling dat zijn inschrijving alsnog ongeldig wordt […]

Of u nu een aanbestedende dienst bent of een inschrijver, u heeft het volgende ongetwijfeld meegemaakt. Wanneer een inschrijver een teleurstellend gunningsvoornemen heeft ontvangen en hij daartegen protesteert bij de aanbestedende dienst, dan wordt zijn inschrijving nog eens zorgvuldig tegen het licht gehouden. Dat leidt dikwijls tot de mededeling dat zijn inschrijving alsnog ongeldig wordt verklaard, of tot een reeks nieuwe argumenten om te motiveren dat de betreffende inschrijving toch echt niet de beste is. Dat lijkt een trap na. De praktische oorzaak is, dat wanneer een teleurgestelde inschrijver bezwaar maakt, er vaak aanvullend juridisch advies wordt ingewonnen door een aanbestedende dienst. En die jurist ziet soms tekortkomingen die in eerste instantie over het hoofd waren gezien.

Het nalaten van de verplichting (want dat is het) om alle relevante redenen op te nemen die tot het gunningsvoornemen hebben geleid, leidt echter niet tot ongeldigheid van de gunningsbeslissing. Het kan slechts leiden tot de verlenging van de Alcateltermijn. Dit bijkt uit de parlementaire geschiedenis van de Wira.

Gebr. Van der Lee overkwam dit laatst bij Rijkswaterstaat. Na protest vanwege een ongunstig gunningsvoornemen, werd de inschrijving alsnog ongeldig verklaard. Van der Lee was het daar niet mee eens, en spande een kort geding aan. De voorzieningenrechter gaf Van der Lee gelijk voor wat betreft de vermeende ongeldigheid van de inschrijving. RWS moet weliswaar – ook wanneer zij dit laat ontdekt – een ongeldige inschrijving terzijde leggen, maar naar het oordeel van de rechter was deze inschrijving niet ongeldig. Dat was niet voldoende voor Van der Lee om deze strijd te winnen. De overwegingen waarom de – inmiddels geldige – inschrijving niet als winnaar werd gekozen, bleven overeind. Van der Lee won de slag, maar verloor de strijd.

Reageer op dit artikel