artikel

Open staan voor innovatie

bouwbreed Premium

I n het boek Adapt maakt Tim Harford zeer aannemelijk dat innovaties beter gedijen zonder kaders dan met kaders. Hij beschrijft twee benaderingen die door verschillende toonaangevende Amerikaanse onderzoeksfondsen worden gehanteerd. Het eerste fonds geeft beurzen op basis van nauwkeurig geformuleerde projectplannen met zeer precies omschreven einddoelen. Het tweede fonds doet dat niet en vraagt […]

I n het boek Adapt maakt Tim Harford zeer aannemelijk dat innovaties beter gedijen zonder kaders dan met kaders. Hij beschrijft twee benaderingen die door verschillende toonaangevende Amerikaanse onderzoeksfondsen worden gehanteerd. Het eerste fonds geeft beurzen op basis van nauwkeurig geformuleerde projectplannen met zeer precies omschreven einddoelen. Het tweede fonds doet dat niet en vraagt onderzoekers expliciet risico’s te nemen, nieuwe wegen te verkennen en het onbekende te omhelzen, even if it means uncertainty or the chance of failure. Een letterlijk citaat uit de eisen die het fonds stelt. Uit onderzoek naar de resultaten van de twee verschillende benaderingen blijkt dat er veel meer mis gaat bij open innovatie, maar dat de onderzoeksresultaten veel belangrijker, ongewoon en invloedrijker zijn. De onderzoekers wonnen meer prijzen en leidden betere onderzoekers op. Een sterker pleidooi voor open innovatie dan dat van Harford ken ik niet. Daarom moet u dat ook lezen. Maar beter nog, naar handelen. Het valt me elke keer weer op dat innoveren in de vastgoedwereld zo lastig is omdat iedereen vast zit aan routines (een draaiboek waarin de verbeelding om zeep is geholpen), idioom (een plan van aanpak met smartdoelen) en vooroordelen (dwarsdenken wordt vaak zweverig gevonden en ‘niet concreet’). De barrières voor open innovatie zitten daarmee in ons eigen hoofd. Maar goed, dat die daar zitten heeft weer te maken met de cultuur van de eigen organisatie of die van de organisaties waarmee wordt samengewerkt. Als we ons dat realiseren maken we al een geweldige stap. En als we dan ook de rationele argumenten van Harford voor open innovatie over nemen, dan gaat het vooral om volharding. Dwars ingaan tegen eigen routines, idioom en vooroordelen.

Reageer op dit artikel