artikel

Ondercapaciteit in zorgvastgoed

bouwbreed

De uitdaging voor vastgoedbedrijven, bouwers en vooral beleggers ligt in de zorg. Er wordt nu dramatisch weinig capaciteit gerealiseerd om aan de extra vraag te voldoen, stelt Hildebrand van Weerd. Als ‘vervanger’ in een commerciële crisismarkt is de zorg een stabiele belegging. Maar die markt werkt niet, omdat de risicopercepties onjuist zijn. Trends worden niet […]

De uitdaging voor vastgoedbedrijven, bouwers en vooral beleggers ligt in de zorg. Er wordt nu dramatisch weinig capaciteit gerealiseerd om aan de extra vraag te voldoen, stelt Hildebrand van Weerd.

Als ‘vervanger’ in een commerciële crisismarkt is de zorg een stabiele belegging. Maar die markt werkt niet, omdat de risicopercepties onjuist zijn. Trends worden niet herkend. Vreemd, want het zorggeld is er wel: 7 procent groei in de AWBZ. En deze patiënteninstroom is de garantie voor een woon- en vastgoedbezetting van 95 procent.

Voor beleggers en voor zorginstellingen is het belangrijk om naar die trends te kijken. Om trends te herkennen heb je weinig informatie nodig. Maar beleggers laten zich afleiden door teveel informatie, zoals mediaberichten op microniveau over ‘bezuinigingen’ in de zorg.

Ouderenzorg

De ouderenzorg zal in de toekomst worden gespaard, net als in 2012, omdat de politiek de ‘lichte’ zorg in de AWBZ aanpakt. De ‘zware’ ouderenzorg krijgt meer geld, al was het maar uit electorale overwegingen. En er is, kamerbreed gedragen, een scheiding van wonen en zorg : 2014 (lichtere zorg), 2018 (zware zorg). De patiënt gaat ‘gewoon’ huur betalen. Via de normatieve huisvestingscomponent (nhc) wordt deze uit de AWBZ van nu tot 2018 afgebouwd .

De vastgoedtrend voor een lage risicobelegging is momenteel met name de verpleegzorg en eerstelijnscentra. Ziekenhuizen zijn door vele onzekerheden minder aantrekkelijk geworden. Banken financieren niet, dus het komt aan op vastgoedbeleggers.

De reflex van vastgoedbeleggers is vreemd. Men zoekt méér zekerheden dan in de commerciële markt. Er wordt nu naar risicodekking gestreefd door veel handtekeningen te verzamelen van gemeenten, zorgleveranciers, zorgkantoren, en huurders. En dat door beleggers, die zelf geen cultuur hebben om snel op time to marketontwikkelingen te reageren.

In de verpleegzorg is er, naast de garantie uit de demografische groei, nog een trend. Met een rendement van 6,5 procent wordt voor 25 jaar met een bezetting van 95 procent gehuurd. Dat rendement is crisisbestendig en een mooie portfoliospreiding ten opzichte van risicovollere markten. Want verpleeg- en verzorgingsorganisaties krijgen geen geld van de banken en de traditionele band met woningbouwcorporaties staat onder druk. Er worden ook hogere eisen aan het rendement gesteld door problemen in die sector .

Bal

De bal ligt bij (vastgoed)investeerders. Door hun risico- of angstperceptie gebeurt daar te weinig en gaat alles te traag. Als Syntrus Achmea roept 500 miljoen euro in de zorg te investeren, dan heeft deze financiële dienstverlener ook een maatschappelijke verantwoording. Die wordt niet waargemaakt, want er wordt alleen in traditioneel vastgoed belegd. Dit vanuit de perceptie, dat dit meer zekerheid oplevert, wat dus niet zo is.

Bij de zorgorganisaties ontstaat langzaam het beeld, dat bij het scheiden van wonen en zorg, zij zich alleen op hun kernactiviteit, de zorg, gaan richten.

Door de risico- of angstperceptie maakt niemand meer geld voor innovatie vrij. Geld dat nodig is om de sprong naar een andere wijze van investeren te maken. Dit geldt voor zowel vastgoedbedrijven, die traditioneel werken en dus geen middelen in innovatie steken, en voor de zorg. Ook zij verwachten, dat de oplossing vanzelf komt. Alhoewel er krapte is, of lijkt te zijn, zou dat juist de aanleiding zijn om te investeren in de toekomst. Een oude regel over life cycles van producten en vernieuwing zou leidend moeten zijn.

Als vastgoed en zorg op het gebied van innovatie, zowel in de voorbereidings- en realisatiefase niet echt bewegen, dan blijft die markt op slot zitten. En is de ondercapaciteit voor patiënten in de verpleegzorg in 2013 en de verdere toekomst nog dramatischer.

Reageer op dit artikel