artikel

Krimpstrategie levert bedrijf winstgroei

bouwbreed

In het huidige tijdsgewricht, met een krimpende economie en slechte vooruitzichten, ligt voor bedrijven het voeren van een krimpstrategie voor de hand. Een dergelijke strategie, zegt Piet Oskam, is onontbeerlijk om een toekomstige terugval in omzet en bedrijfsresultaat het hoofd te bieden.

‘Manage the downside and the upside will take care of itself’ , is een gevleugelde uitspraak van investeerder Warren Buffett. Hij doelde daarmee op beurskoersen, maar zijn inzicht heeft ook waarde voor bedrijven die niet aan de volatiliteit van beurskoersen onderhevig zijn. Sterk wisselende marktomstandigheden en de veelheid aan informatie bieden ondernemers een enorme uitdaging een vaste koers uit te zetten.

Ondernemers in de bouwkolom hebben te maken met branchespecifieke externe factoren en interne aandachtspunten. Als je aan het stuur staat van een bouwbedrijf, installatiebedrijf, architectenbureau of bouwtoeleverancier, heb je behoefte aan een stip op de horizon. Dat geeft perspectief en energie aan alle medewerkers in het bedrijf. Dat bindt samen en maakt het bedrijf herkenbaar voor leveranciers en klanten.

Zo’n stip op de horizon is een wenkend perspectief. Als de economie groeit, kiezen ondernemers gemakkelijk voor een groeistrategie. Dan worden alle middelen ingezet, alle kansen benut en alle zeilen bijgezet. Nu de economie krimpt en de vooruitzichten voor de bouwsector structureel verslechteren, liggen keuzen voor een krimpstrategie meer voor de hand. Dat opent onze ogen voor bedreigingen, voorkomt onnodige aanvaringen en biedt zelfs uitzicht op winstgroei.

Een economische dip zet ons met de rug tegen de muur en zet ons aan tot het maken van scherpe keuzes. Met een krimpstrategie kunnen we de zwakke plekken in een organisatie aanpakken. Elk bedrijf dat wordt geconfronteerd met teruglopende omzet en minder inkomsten, zal zo’n krimpstrategie ontwikkelen, de activiteiten stabiliseren om vervolgens de middelen en de vaardigheden van het bedrijf nieuw leven in te blazen, waardoor het het hoofd boven water kan houden. Als we het lek boven hebben, kunnen we aan de re-engineering van ons eigen bedrijfsproces beginnen. Dat vraagt een strategische heroriëntatie, waarmee we een andere stip op de horizon zetten dan die welke we tot nu toe voor ogen hadden en die we graag hadden blijven volgen. Of het leuk is of niet, zo’n krimpstrategie is onontbeerlijk om een komende terugval in omzet en bedrijfsresultaat het hoofd te bieden.

Alle branchebarometers en andere voorspellers wijzen op een langdurige en mogelijk blijvende terugval in bouwactiviteiten, waardoor vooral traditioneel werkende bedrijven zwaar op de proef worden gesteld. Zelfs strak geleide en goed bestuurde ondernemingen komen momenteel in het insolventie-register terecht. Dat hoeft niet altijd een brevet van onvermogen te zijn voor de betrokken ondernemers. Ondernemers houden van groei, minder van stagnatie en krimp. Over groeistrategieën zijn duizenden dikke managementboeken beschikbaar, over krimpstrategieën veel minder. Groeien is een gezond verschijnsel, krimpen duidt op vermindering en achteruitgang. Echte ondernemers houden van een stevige uitdaging en zoeken juist in een krimpende economie naar mogelijkheden. Er zijn nog nooit zoveel uitdagingen geweest als in deze tijd. In normale omstandigheden zeggen we dat we van bedrei- gingen kansen moeten maken. Dat geldt nu wel in het bijzonder. Het resultaat van ondernemerschap is de optelsom van ons doen en laten. Dat vraagt vooral een realistische kijk op de werkelijkheid. Daarmee kunnen we een heldere lijn uitzetten. Dat vraagt ook een juiste kijk op eigen mogelijkheden en vooral onmogelijkheden. Het resultaat is een flexibel en haalbaar ondernemingsplan.

Als er veel deining is, kunnen we het beste meebewegen. Ook al is een krimpscenario minder aansprekend dan een groeicurve, bedrijfskrimp kan een betere bijdrage leveren aan de winstgroei dan bedrijfsgroei ooit deed. Dat is geen gemakkelijke opgave, het lijkt net zo onmogelijk als een maanlanding. John F. Kennedy: “We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard, because that gole will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.’

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), Zeist

Reageer op dit artikel