artikel

Een departement voor de bouw is goed voor ingenieursbureau

bouwbreed Premium

Over kabinetsformaties bestaan veel misverstanden. Bijvoorbeeld dat je het resultaat van een formatie moet beoordelen op basis van de wetten van de menselijke logica. De kiezers die dat doen komen van een koude kermis thuis, want het sluiten van politieke compromissen heeft weinig met logica te maken.

Nederland is per definitie een coalitieland en een regeerakkoord vormt daar de weerspiegeling van. Soms wordt bij de formatie ook gesleuteld aan het aantal en de taken van de ministeries. Wat voor de ene partij een logische combinatie lijkt, is voor de ander volledig uit den boze. Ook hier worden dus compromissen gesloten en het resultaat is niet altijd bevredigend.

Bij de laatste formatie was Den Haag op de goede weg, Verkeer en Waterstaat en VROM zouden worden samengevoegd. Iedereen was het er mee eens, één departement voor de gebouwde en ongebouwde omgeving, mooier kon het niet. Maar dat was net wat te logisch geredeneerd. Want aan diezelfde tekentafel had men ook bedacht dat het ministerie van Justitie zou worden opgetuigd tot een ministerie van Veiligheid en Justitie en daarvoor werd het ministerie van Binnenlandse zaken uitgekleed. Wat achterbleef bij Biza was te weinig en ja, dan gaat het fout. In een handomdraai werd het bouwbeleid, volkshuisvesting en de Rijksgebouwendienst overgeheveld naar Binnenlandse Zaken in plaats van naar het nieuwe ministerie voor de bouw. En daarmee werd de weeffout een feit.

Maar de herkansing komt er aan. Bij de nieuwe formatie kan de fout worden hersteld. Volkshuisvesting, de Rijksgebouwendienst en Natuur gaan naar Infrastructuur en Milieu. Eén departement dat gaat over de kwaliteit van onze leefomgeving. Eén ministerie waarin alle belangen van die gebouwde en ongebouwde omgeving samenkomen en kunnen worden afgewogen.

Zo’n ministerie kan zorgen voor een krachtiger beleid en meer vaart in beslissingen op belangrijke dossiers als de woningbouw, leegstand, deltaplan, maar ook over de mainports Rotterdam en Schiphol en de verduurzaming van de bestaande bouw. Onderwerpen die wij als NLingenieurs van zeer groot belang vinden voor de toekomst van Nederland. Onder de regie van een nieuw departement kunnen er (eindelijk) belangrijke stappen worden genomen. Goed voor het ingenieursbureau en goed voor Nederland.

Reageer op dit artikel