artikel

Duurzaamheid staat weer op de kaart door Lenteakkoord

bouwbreed Premium

Het Lenteakkoord plaatst duurzame energie weer helemaal op de agenda. Dat is een goede zaak, want energiebesparing en verduurzaming in de gebouwde omgeving kunnen helpen om ons land uit de crisis te innoveren.

Het akkoord bevat voor Uneto-VNI belangrijke aanknopingspunten om vaart te gaan maken op het gebied van decentrale energieopwekking. Alleen met de voorgestelde subsidie op zonnepanelen slaan de Lenteakkoord-partijen de plank écht mis.

Uneto-VNI is verheugd over de hernieuwde aandacht voor duurzame energie. Het akkoord voorziet onder andere in een stevig revolverend fonds voor energiebesparing, een maatregel waarvoor Uneto-VNI zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt. Ook wordt een budget van 200 miljoen gereserveerd voor het intensiveren van een duurzame economie en wordt er geld gereserveerd voor een andere wens van Uneto-VNI een oplossing voor saldering van duurzaam opgewekte energie. In het akkoord wordt geld gereserveerd voor het uitvoeren van pilotprojecten met saldering, waardoor straks ook consumenten zonder eigen dak fiscaal voordeel op zonnepanelen hebben. Uneto-VNI pleit daarbij nog wel voor het zo snel mogelijk opschalen van de mogelijkheden tot saldering en zelflevering. Tot zover hulde voor de duurzame paragraaf in het akkoord. Meest in het oog springende maatregel is echter een tijdelijke subsidie van 15 procent op zonnepanelen en daar is de installatiebranche niet blij mee. Het lijkt namelijk een sympathieke maatregel, maar de ervaring leert dat deze stop & go-subsidiesvooral onrust brengen in de markt. Het resultaat is een hausse aan aanvragen, terwijl het beschikbare budget beperkt is waardoor veel consumenten teleurgesteld worden. Bovendien kan de markt voor zonnepanelen anno 2012 prima op eigen benen staan: de prijzen van panelen zijn fors gedaald, de opbrengsten nemen elk jaar toe en de prijzen van gewone elektriciteit blijven naar verwachting stijgen. Verstrekken van een tijdelijke subsidie is dan ook onnodig en werkt zelfs averechts. Uneto-VNI ziet dan ook veel meer in een verdere vergroening van het belastingstelsel en het stopzetten van de subsidies voor de fossiele energiesector.

Mocht er onverhoopt toch gekozen worden voor subsidiëring, dan moet de regeling zo worden vormgegeven dat de consument niet te maken krijgt met ingewikkelde procedures. Daarnaast zouden ook zonneboilers, die veel gas besparen, onder de subsidieregeling moeten gaan vallen.

Om te zorgen dat de uiteindelijke maatregelen het optimale duurzame effect sorteren, gaat Uneto-VNI graag het gesprek aan met de politieke partijen en de ministeries van Financiën en EL&I. Een duurzame toekomst voor Nederland is écht binnen handbereik.

Ir. Marcel Engels, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel