artikel

Altijd bereikbaar op de bouwplaats

bouwbreed

Altijd bereikbaar op de bouwplaats

Het gebruik van de smartphone op de bouwplaats kan leiden tot gevaarlijke situaties. Jos Schouten zoekt naar verstandige oplossingen om met dit probleem om te gaan.

In deze tijd van pijlsnelle ontwikkelingen op de digitale snelweg is de toepassing daarvan in de bouw en op de bouwplaatsen niet meer weg te denken. Gelukkig maar want door het toepassen van rekenprogramma’s door constructeurs, kosten-, bewakings- en calculatieprogramma’s kunnen we ons werk een stuk efficiënter uitvoeren. Met de introductie van 3D-programma’s en de mogelijkheden in de toekomst heeft de bouwnijverheid iets van het trage imago afgeschud. De bouw heeft lange tijd een stoffig imago gehad waarbij innovatie vooral bij anderen moest plaatsvinden en als het werkte, nou, dan werd het bouwbreed wel gedaan.

Werkplekinspecties

Nieuwe toepassingen zoals de introductie van paperless office , het uitvoeren van controles van wapening en werkplekinspecties met een tablet liggen voorhanden. Data wordt opgeslagen in de cloud en is real time in te zien. Glasvezel- netwerken maken de snelheid van ons internet nog groter waardoor de mogelijkheden nog meer toenemen.

Hartstikke mooi dus, positief en het glas is halfvol! De keerzijde echter is ons menselijk gedrag. Omdat er zo veel mogelijk is op onze smart phone vanwege twitter, facebook, linkedin en dergelijke moeten we dit kennelijk altijd en overal doen. Tijdens etentjes en in de bioscoop, in de auto en vooral op de werkplek. Analyses van internetgedrag leren ons dat dit niet altijd zakelijk wordt aangewend.

Daar waar smart -doelstellingen in processen voorwaarden zijn voor een beheerst proces, vormt de smart phone een bedreiging voor de veiligheid. Er zijn bedrijven die het dilemma van het gebruik van de mobiele telefoon vertalen in ‘privé gebruik’ en ‘niet privé gebruik’. Dus je mag wel zakelijk gebeld worden als bijvoorbeeld een uitvoerder je nodig hebt maar je mag zelf niet privé bellen.

Toen de telefoons op de bouwplaats kwamen, lange tijd geleden, stond er waarschijnlijk een grijs PTT- toestel in de keet. Als de uitvoerder de bouwplaats op was, kon je hem niet bereiken. Hij moest de bouwplaats wel op want anders kon hij tussentijds niet met zijn mensen praten. Voordeel was dat hij ook nog eens buiten kwam. Met de introductie van de semafoon (oppiepen) en later met de fax veranderde dat al. Immers, als hij na zijn ronde terugkwam, lag er een berg papierwerk op hem te wachten. De introductie van de mobiele telefoon maakte de beschikbaarheid nog groter. De uitvoerder is nu permanent beschikbaar. Zelfs de mails komen op de huidige smartphone binnen en je kunt er nog veel meer leuke dingen mee doen, zoals internetten, twitteren, facebooken, filmpjes maken voor youtube, foto’s en sms’jes sturen, whatsuppen en noem maar op.

Daarmee is het simpelweg verbieden van privé telefoongebruik onvoldoende geworden. De huidige instroom van jongeren in de bouw en bij onderaannemers of zzp’ers maakt duidelijk dat het gebruik van een smartphone onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven en dat we kennelijk een manier moeten vinden om hier smart mee om te gaan. Ik stel dit omdat telkens weer blijkt in het verkeer en op de werkplek dat het gebruik van dergelijke apparaten leidt tot gevaarlijke situaties. Mensen zijn geneigd direct te reageren als ze gebeld worden, een sms of mail krijgen. De aandacht voor de directe omgeving is dan verdwenen, de perceptie van wat er binnenkomt op het apparaat is belangrijk is en heeft de hoogste prioriteit.

We moeten kennelijk de mensen bewust maken om in ieder geval een veilige plaats op te zoeken als er een urgent signaal binnenkomt. Hetzelfde geldt voor de uitvoerder die zijn mensen belt of een sms stuurt. Is hij er van overtuigd dat de betreffende werknemer veilig is? Is het telefoontje wel noodzakelijk?

Gewenst gedrag

Na de bewustwording zal nog lange tijd gewerkt en getraind moeten worden om het gewenste gedrag in te laten slijten. Het zou mooi zijn als daar al mee begonnen wordt op de onderwijsinstellingen. Je ziet hier overigens parallellen met het veiligheidsgedrag en het verbeteren van een veiligheidscultuur binnen een organisatie. Ook dit is immers een zaak van lange adem.

Ik pleit voor het zoeken van smartoplossingen voor het gebruik van de smartphone op het werk.

Jos Schouten, Veiligheidskundige van Aboma uit Ede

Reageer op dit artikel