artikel

Actieplan 2013

bouwbreed

Om een probleem te kunnen oplossen, moet je het meestal eerst kleiner maken. Maar soms helpt het enorm als je eerst een probleem groter maakt. Ik roep gemeentelijke politici, maatschappelijk betrokken ondernemers en activistische burgers op de lokale politieke agenda begin 2013 te laten gaan over leegstand en beschikbare ruimte. In elke gemeenteraad zou intensief […]

Om een probleem te kunnen oplossen, moet je het meestal eerst kleiner maken. Maar soms helpt het enorm als je eerst een probleem groter maakt. Ik roep gemeentelijke politici, maatschappelijk betrokken ondernemers en activistische burgers op de lokale politieke agenda begin 2013 te laten gaan over leegstand en beschikbare ruimte. In elke gemeenteraad zou intensief debat gevoerd moeten worden over gebouwen die leeg staan, gronden die beschikbaar zijn en lokale behoeften om te wonen en te werken. Dan komen er vragen als, wat gaan we met die leegstaande gebouwen doen? Welke gronden kunnen we benutten? En waarvoor? Gaan we tijdelijk woonruimte scheppen? Of eigenlijk al (semi)permanent? Welke werkruimten, ateliers, kantoren, gronden voor urban farms, et cetera zijn er nodig om van onderop lokaal ondernemerschap een stimulans te geven? En welke gronden gebruiken we om het nieuwe lokale energiebedrijf een plek te geven: boerderijen die zon verbouwen tot energie. In een aantal steden worden er eerste stappen gezet. Open dagen voor leegstaande gebouwen. Een kaart van braakliggende terreinen, gecombineerd met een oproep om met initiatieven te komen. Maar er moet meer en het moet overal. Wat we nodig hebben is een brede volksbeweging van onderop die de ruimte (een leegstaand gebouw en braakliggende grond is gewoon ‘ruimte’) wil vermaatschappelijken en lokaal coalities smeedt om dat mogelijk te maken. Dat kan niet zonder politiek debat en een beetje strijd, vandaar die lokale actieplannen. Natuurlijk begint het bij de feiten en de cijfers. Dat vergt een clubje ambtenaren om dat goed op rij te zetten. Laten we eens beginnen met honderd gemeenten. Wie doet er mee?

Reageer op dit artikel