artikel

Trek twijfelaar lean bouwen over de streep

bouwbreed

Trek twijfelaar lean bouwen over de streep

Lean is inmiddels een bekend begrip geworden, ook bij middelgrote bouwbedrijven. Toch blijken er nog twijfelaars te zijn onder deze groep. Lucas Keijzer bespreekt hieronder voor deze twijfelaars de tien belangrijkste punten.

1. Lean moet je willen.

Zonder overtuiging en uithoudingsvermogen sneuvelt lean bij het eerste incident. Het werken aan lean-gereedschappen en de vereiste cultuurverandering is geen gelopen race.

2. Iso en lean.

Iso en lean zijn onlosmakelijk verbonden. Iso structureert, lean cultiveert vooral. Lean verlangt standaardisatie van operationele processen, vooral de belangrijke. Bijvoorbeeld projectoverdracht of uitbesteden van werk. Iso kan daarmee helpen door duidelijk processtappen vooraf te beschrijven. Iso en lean versterken elkaar.

3. Samen aandachtspunten selecteren.

Groepsgewijs lean ervaren door bijvoorbeeld een training van directie, kantoor en bouwpersoneel bij elkaar heeft een veel sterker resultaat dan de problemen aan een directietafel bespreken. Samen geconfronteerd worden met aandachtspunten in het bedrijf betekent er samen commitment aan geven en er samen aan willen werken.

4. Gelijkwaardigheid in het primaire proces.

Elk bedrijf hanteert een hiërarchisch model, een kapitein op het schip. Dit gezagsmodel blijft vanzelfsprekend noodzakelijk, maar: de vijf operationele processen (commercie, ontwerpen, voorbereiden, bouwen en nazorg/onderhoud) zijn aanmerkelijk robuuster indien deze zijn georganiseerd op basis van gelijkwaardigheid tussen medewerkers van het bedrijf.

5. De lean tools gebruiken.

Het is voor bouwbedrijven lastig om inzicht te krijgen in de juiste lean tools. De meeste tools zijn afgeleid van lean manufacturing. Onze selectie van tools is juist geschikt gemaakt voor de bouw. Hieronder staan de drie basistools waarmee u de weg naar lean kunt inslaan.

6. Brown paper planning in de bouw.

De beroemdste lean tool is het ‘stickertjes plakken’. In vakjargon heet dat de brown paper planning . Meestal betekent dit een flinke wand beplakt met papier met een ruitpatroon. Een populaire tool omdat zowel de voorbereiding als het feitelijke bouwproces veel sneller en vooral beter blijkt te kunnen. Hiermee zijn inmiddels bijzondere succes geboekt. Tip: gebruik deze tool zo vroeg mogelijk in het proces !

7. 5S en communicatiebord.

Zowel systematisch opruimen, bouwterrein indelen als gestructureerd communiceren blijken een uitkomst voor de bouwplaats. Hierbij elimineren we alle risico’s op onverwachte gebeurtenissen op de bouwplaats, waarbij toolboxen en veiligheid hun vaste plek krijgen. De bijdragen van bouwpartners worden veel strakker georganiseerd en dat werkt vooral voor de uitvoerder veel plezieriger.

8. Verbeterteams.

Dit zijn in het lean jargon teams die de hardnekkige problemen aanpakken. Dit team speurt naar de oorzaken van verspillingen en die ruimt men op in een periode van zes tot acht weken. Deze teams zijn verticale doorsneden van een organisatie (projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder) die met mentale steun van de directeur de problemen aanpakken.

9. Leanprogramma.

Lean is geen tovermiddel om de problemen aan te wijzen en automatisch te laten verdwijnen. Een lean programma moet eerst ontworpen en dat verschilt per bedrijf. Het heeft de looptijd van tenminste één tot twee jaar. Andere bedrijfskundige ontwikkelingen kunnen parallel lopen. Lean versterkt deze zelfs.

10. Een goede trainer en een goede adviseur.

Vooral training is in het begin belangrijk voor het enthousiasme en de juiste begripsvorming. Met een training krijgt een plan van aanpak draagvlak. Training helpt ook met de noodzakelijke focus op de deelprocessen en de interactie daartussen. Soms raken we gevoelige punten en heilige huisjes, maar het resultaat mag er wezen. Lean helpt verder.

Ir. Lucas Keijzer, senior adviseur lean in de bouw voor Symbol en Balance & Result

Reageer op dit artikel