artikel

Massale onrealistische verwachtingen

bouwbreed Premium

Massale onrealistische verwachtingen

In mijn zaterdagse lijfblad werd recent de wereldwijde crisis op de woningmarkt geanalyseerd. Hoe komt het toch dat die prijzen zo gierend opgelopen zijn om vervolgens weer kaarsrecht naar beneden te storten? De verklaring is eigenlijk wel erg mooi: The price increases the last time were brought on by some massively unrealistic expectations.

Mensen hebben kostbare fouten gemaakt. Niet alleen door de (foute) inschatting te maken dat investeringen in woningen zaligmakend waren, maar ook door dat geld niet te benutten voor andere, achteraf betere investeringen. In de eigen competenties bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen. Of te sparen. Door in huizen te investeren hebben mensen kansen genegeerd die op de lange termijn beter zouden hebben gerendeerd. Maar als er sprake is van massale onrealistische verwachtingen dan is direct ook duidelijk wie daar verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn de kopers zelf. Die hebben de bijsluiter niet goed gelezen. Hoe moet dat nu worden opgelost? Dat is natuurlijk de waanzinaria van deze opera. Door dat te doen wat niet voor de hand ligt, namelijk zo snel mogelijk je verlies te nemen en verder te gaan. Met een schuld. Rond de jaren tachtig gebeurde hetzelfde op de Nederlandse woningmarkt. Een vriend van mij kocht een huis in 1979 (net voor de knal) en kon het pas twintig jaar later voor een vergelijkbare prijs verkopen. Tot midden jaren negentig keek hij tegen een schuld aan en was in dat huis maar beperkt gelukkig. Was hij niet beter af geweest als hij eerder zijn schuld genomen had?

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Ellfers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel