artikel

Innovatie is noodzaak voor installatiesector

bouwbreed

Bij veel maatschappelijke vraagstukken kan de installatiesector een rol van betekenis spelen. Volgens Scarlett Kwekkeboom-Janse zal vernieuwend leiderschap daarbij steeds een doorslaggevende factor zijn.

Als een sector wil innoveren, is daar meer voor nodig dan nieuwe technologie. Innovatie vergt een omslag in het denken. Van producten naar klanten, van problemen naar behoeften. Bovendien vraagt innovatie om aandacht voor de ‘zachte kant’ van leiderschap. Luisteren, verbinden en vervolgens het lef tonen om kansen te benutten. De installatiesector laat zien dat ook in een traditionele omgeving ruimte is voor effectieve vernieuwing.

Onontkoombaar

Een goede leider geeft de richting aan, maar realiseert zich ook dat hij of zij het niet alleen voor elkaar krijgt. Dát is leiderschap waar we ook binnen de bouwketen verder mee komen. In een tijd waarin de bouw kampt met veel faillissementen, is het onontkoombaar dat ondernemers de krachten bundelen. Slagen we erin om intensief samen te werken, dan krijgen we veel kansen. Een ondernemer die zulke kansen in een vroeg stadium herkent, wordt een koploper en kan er de vruchten van plukken. Wie liever afwacht en pas gaat meehobbelen als iedereen dat doet, komt onvermijdelijk in een situatie terecht waarin elk bedrijf hetzelfde kan en doet. Met alle risico’s die daar bij horen.

Het zal niemand verbazen dat in de bouw- en installatiesector mensen met een technische achtergrond meestal de toon zetten. Een kenmerk van ‘techneuten’ is dat ze al bij de eerste beschouwing van een project graag de diepte ingaan. Hoe complexer de techniek, des te groter is het enthousiasme. Maar het succes van een project hangt doorgaans af van heel andere factoren. Over technische kennis en vaardigheden hoeven we ons in de installatiebranche niet veel zorgen te maken. De knowhow is groot en veelzijdig en ontwikkelt zich nog iedere dag. Maar in hoeverre sluiten onze technische prestaties aan op de behoeften in de markt? Met andere woorden: op welke oplossingen zit onze klant nu écht te wachten? Die vraag moeten we als installateurs steeds vaker stellen.

De wereld verandert in een hoog tempo en ook de traditioneel ingestelde bouw- en installatiesector heeft daarmee te maken. De eisen die consument, overheid en andere opdrachtgevers stellen aan woningen en infrastructuur ontwikkelen zich voortdurend. Innoveren is voor de installatiesector noodzakelijk. Niet omdat de techniek voortschrijdt, maar omdat onze afnemers erom vragen. Uneto-VNI, de ondernemersvereniging van de installatiebranche, heeft vorig jaar Radar 2020 gepubliceerd. Die toekomstverkenning laat zien met welke maatschappelijke uitdagingen we over acht jaar te maken hebben. En vooral: welke oplossingen de installatiebranche daarvoor in huis heeft. Want hoe graag techneuten ook over techniek praten, juist in deze sector zijn veel voorbeelden te vinden van ondernemingen die vooruitkijken en door middel van slimme samenwerkingsverbanden inspelen op concrete vragen uit de markt.

Fors besparen

Een voorbeeld van visie en vernieuwing is GreenFox. Dit Haagse bedrijf maakt bestaande tl-verlichting energiezuinig en stelt zo bedrijven en instellingen in staat fors te besparen op de energiekosten. GreenFox brengt maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren in praktijk. Het bedrijf maakt gebruik van de bestaande armatuur en voert de oude lampen en materialen milieuvriendelijk af. Daarnaast werkt GreenFox op personeelsgebied samen met sociale werkplaatsen. Het is maar één van de vele voorbeelden van installatiebedrijven die samenwerken én vernieuwen. Ook een initiatief als Frisse Scholen, dat zich richt op het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen, is afkomstig uit de installatiebranche en bundelt de deskundigheid van verschillende partijen.

De installatiesector kan bij veel maatschappelijke vraagstukken een rol van betekenis spelen. Niet in de toekomst, met technologie die nog ontwikkeld moet worden, maar nú. Vernieuwend leiderschap zal daarbij steeds een doorslaggevende factor zijn.

Reageer op dit artikel