artikel

Grotere rol gemeenten bij herbestemming

bouwbreed

Gemeenten moeten een grotere rol spelen bij het herbestemmen van gebouwen en gebieden. Dit gebeurt nog te weinig en dat is een gemiste kans, meent Wiebe de Ridder. Gemeenten kunnen namelijk een vliegwielfunctie vervullen in het terugdringen van leegstand binnen hun eigen grenzen.

Op dit moment staat er binnen Nederland ongeveer 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en ongeveer 6 procent van de winkelpanden zijn opgegeven voor verhuur of verkoop. Transformatie van kantoren gaat niet vanzelf.

Gemeenten kunnen hier een belangrijke rol bij spelen door herbestemming van gebouwen en gebieden beter te faciliteren. De gemeente kan dit doen door gericht beleid te ontwikkelen, door het ambtelijk apparaat voor te bereiden op de transformatieopgave en door in gebiedsvisies aandacht te besteden aan transformatie. Transformatie van gebouwen en gebieden kan een bijdrage leveren aan een succesvol duurzaamheidsbeleid, het behoud van monumenten en het bieden van ruimte aan innovatie en creatieve economie.

Weerslag

Het herbestemmen van leegstaande kantoren is niet alleen het probleem van de eigenaar van het vastgoed.

Langdurige leegstand heeft ook zijn weerslag op het gebied waar een gebouw staat. Dit kan slecht zijn voor de uitstraling en het imago van het gebied en wanneer er in een gebied veel leegstand is dan straalt dit ook uit naar de rest van de stad.

Als een project op een slimme manier herbestemd wordt dan krijgt het gebouw een nieuwe functie en kan het een impuls geven aan een gebied. Herbestemmen is ook een goede manier om monumenten een toekomst te geven. Door het herbestemmen van gebouwen en gebieden te koppelen aan economische vernieuwing en innovatie kan de transformatie van een gebouw of gebied ook nog een andere rol vervullen. Namelijk die van katalysator voor de lokale economie.

Gemeenten kunnen vooral een grotere rol spelen in het bieden van strategische oplossingen voor leegstand. Leegstand is onderdeel van het ruimtelijk en economisch beleid maar heeft ook invloed op het imago en de veiligheidsbeleving van een gebied. Dit zijn beleidsterreinen waar een gemeente graag invloed heeft. Een proactieve herbestemmingsstrategie en beleid helpt hierbij.

Een goede strategie voor herbestemmen begint met het inventariseren van de leegstand in een gemeente en het in kaart brengen van de marktvraag. Op basis van deze informatie kan de gemeente een visie op leegstand opstellen en zo nodig het beleid aanpassen. Het aanpassen van een structuurvisie, bestemmingsplan of de regelgeving en processen zijn instrumenten die daar een rol in kunnen spelen. Deze aanpassingen kunnen meegenomen worden in het masterplan en het stedenbouwkundig plan voor een gebied.

Veel winst

Ook in de uitvoering van het herbestemmingsbeleid kunnen gemeenten vaak nog veel winst boeken. Bijvoorbeeld door de processen en de randvoorwaarden te stroomlijnen en het ambtelijk apparaat voor te bereiden op herbestemmingsprojecten. Op die manier wordt de samenwerking tussen de gemeente en de markt eenvoudiger en efficiënter.

Om niet bij ieder project het wiel opnieuw uit te moeten vinden is het ook belangrijk om kennis te delen. De gemeente Rotterdam is hier al bewust mee bezig door te participeren in kennisbijeenkomsten van SBR op het gebied van het aanpakken van leegstand en het transformeren van kantoorgebouwen naar zorg- en onderwijsgebouwen.

Wiebe de Ridder, Marketing- en communicatieadviseur SBR

Reageer op dit artikel