artikel

Doorbraak voor vrije energieproductie

bouwbreed Premium

Met een reeks vergroeningsvoorstellen hebben D66, ChristenUnie en Groenlinks in het Lenteakkoord de verduurzaming van de economie weer terug op de agenda geplaatst. Wouter de Jong, voorzitter van de organisatie voor duurzame energie, is blij met deze stap, maar ziet ook graag een misser hersteld. Subsidies op zonnepanelen werken contraproductief. De Tweede Kamer zou deze misser zo spoedig mogelijk moeten bijstellen. De daarvoor gereserveerde middelen kunnen beter gebruikt worden om de energiebelasting op ‘groen gas’ te verlagen.

De organisatie voor duurzame energie (ODE) omarmt een belangrijke doorbraak voor een vrije decentrale energieproductie en -levering door burgers en coöperatieven. Deze doorbraak bestaat uit het verrekenen van productie en verbruik van wind en zonne-energie. Het is nu mogelijk om met een collectieve windturbine of zon-pv installatie zelf je eigen energie op te wekken, ongeacht waar deze installatie zich bevindt. Het technische begrip ‘voor of achter de meter’ is hiermee voor burgers van de baan.

Fundamentele herziening

Ruim 50.000 huishoudens kunnen van de nieuwe maatregel profiteren. Wij zien de huidige voorstellen als de eerste goede en noodzakelijke stap in een fundamentele herziening van de energiewetgeving. De start van een nationaal energiebesparingsfonds voor eigenaren van een woning is gemaakt.

Het is van groot belang dat dit fonds op korte termijn operationeel wordt. Wij verwachten dat renteloze of zeer lage renteleningen die gekoppeld worden aan de woning voor een groot aantal burgers een uitkomst kan zijn bij de afgenomen financieringsmogelijkheden als gevolg van de economische crisis.

Een goed begin is gemaakt met het afschaffen van belastingvoordelen voor grote vervuilers. De huidige

regel ‘hoe meer energie je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt’ wordt voor het eerst afgezwakt.

Vanzelfsprekend zou een grotere aanpassing beter zijn. Dat is niet slecht voor de economie, maar juist goed. Een verdere toename van investeringen in energiebesparing en duurzame energie en behoud en mogelijk groei van banen in de bouw-, installatie- en energiesector zou het resultaat zijn.

Wij verwachten daarnaast een postief effect van de verhoging van energiebelasting op gas. Isolatie van gebouwen tegen koude winters (en warme zomers) wordt door directe besparingen bij woningen en bedrijfsgebouwen aantrekkelijker.

Het pakket maatregelen bevat echter één grote misser. Subsidies op zonnepanelen werken contraproductief. Deze keuze zou door de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk moeten worden bijgesteld.

Verstoring

De verstoring van de groeiende markt voor zonne-energie heeft inmiddels al plaatsgevonden en dient binnen een week te worden gecorrigeerd om verdere schade te voorkomen.

De daarvoor gereserveerde middelen kunnen beter worden gebruikt om de energiebelasting op ‘groen gas’ te verlagen of het fonds voor laagrentende leningen voor woningisolatie te versterken.

Reageer op dit artikel