artikel

Commentaar / Maatwerk

bouwbreed

Onmiddellijk na de verschijning van het akkoord over de bezuinigingen van de regeringsfracties en D66, GroenLinks en de ChristenUnie was duidelijk dat er grote onzekerheden zijn over de uitwerking ervan voor de bouwsector. Nu, bijna een week na dato, beginnen de contouren van de gevolgen zich duidelijker af te tekenen, ook al kan het Centraal Planbureau nog niets doorrekenen.

Het blijft een goede zaak dat een akkoord is bereikt waarmee voorkomen wordt dat ‘Brussel’ gedwongen wordt in te grijpen. Eveneens is het goed dat aandacht is besteed aan de woningmarkt en nu ook aan de koopwoningenmarkt, een onderwerp dat tot nu toe taboe was voor het kabinet. Dat geeft in ieder geval zekerheid naar de toekomst toe.

Het is op z’n zachtst gezegd echter uiterst twijfelachtig of die zekerheid ook leidt tot koopkrachtige vraag. De eerste problemen rond de btw-verhoging tekenen zich al af, zo hebben Bouwend Nederland, Neprom en NVB gisteren kenbaar gemaakt.

Wie daarnaast de maatregelen op het gebied van hypotheken en renteaftrek bekijkt, kan niet anders dan constateren dat er sprake is van lastenverzwaring voor startende huizenkopers, juist in de eerste jaren van de hypotheek. Die krijgen nog slechts renteaftrek als de hypotheek minstens annuïtair wordt afgelost in 30 jaar.

Ook moeten ze meer eigen geld meebrengen als het plan doorgaat om nog maximaal 100 procent van de waarde van de woning te mogen lenen.

Deze twee maatregelen bij elkaar zullen er zeker voor zorgen dat voor starters op de woningmarkt koopwoningen in de praktijk vrijwel onbereikbaar worden. Maar onder de huidige marktomstandigheden is het juist deze groep die ervoor kan zorgen dat de doorstroming op gang komt, waardoor uiteindelijk ook de nieuwbouw kan aantrekken.

Het is dus zaak dat de bouw gaat lobbyen voor soepeler regels en meer mogelijkheden voor maatwerk, juist voor starters. Dat kan de woningbouw wel helpen.

Reageer op dit artikel