artikel

Commentaar/ Draagvlak

bouwbreed Premium

Commentaar/ Draagvlak

Het op 1 april ingevoerde Bouwbesluit is nog altijd niet af. Een andere conclusie is niet mogelijk nu de tekst op ten minste negen punten moet worden herzien. De vraag dringt zich op wie er heeft zitten slapen: de sector of de overheid.

Het is ongelooflijk en bizar dat het Bouwbesluit op onderdelen nog steeds voor discussie vatbaar, of zelfs onjuist, is. Jarenlang is over de tekst vergaderd, gemaild, gesproken en onderhandeld. En nóg is Nederland-polderland er niet in geslaagd om een voldragen stuk te produceren. Het gedoe met het Bouwbesluit staat niet op zichzelf. Blijkbaar is veel regelgeving in ons land zo ingewikkeld geworden, dat niemand nog in staat is het totaaloverzicht te bewaren. Dit zagen we bijvoorbeeld ook bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010. Ook die ging toen gepaard met horten en stoten. De oorzaak hiervan moest destijds volledig worden gezocht bij de overheid, en meer in het bijzonder bij diverse overheidspartijen die in de jaren ervoor een slepende machts- en belangenstrijd hadden uitgevochten.

Ditmaal is het niet correct om alleen naar de overheid te kijken. Het Bouwbesluit is uitvoerig voorbesproken in het Overleg Platform Bouwregelgeving. Hierin zijn alle relevante partijen uit de sector vertegenwoordigd. Het mag daarom een collectief falen worden genoemd dat anderhalve maand nadat het Bouwbesluit van kracht is geworden, nog altijd verwarring kan ontstaan. Sinds woensdag is het feest compleet. CDA en SP roepen de minister op het matje om opheldering te vragen over de gang van zaken. Ook dat nog.

Hoe ernstig de nu gesignaleerde tekortkomingen zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Maar daar gaat het niet om. Het effect zal hoe dan ook zijn dat het draagvlak voor het Bouwbesluit verder afneemt. Terwijl bij ingewikkelde regelgeving als deze juist consensus van het allergrootste belang is.

Reageer op dit artikel