artikel

Bouwbeurs wijst bezoekers de weg

bouwbreed

De Bouwbeurs gaat om meer dan alleen het aanbieden van degelijke producten en diensten. Het creëren van waardevolle ontmoetingen is het hoofddoel, stelt Martijn Carlier.

De oproep van Piet Oskam in zijn ingezonden stuk op 24 april 2012, ‘Maak bouwbeurzen weer aantrekkelijk’, vraagt natuurlijk om een reactie van de grootste beursorganisator in de bouw. Als we de ietwat provocerende en generaliserende elementen uit zijn betoog terzijde schuiven, is de kernboodschap van Oskam dat een beurs niet alleen een expositie van techniek en producten moet zijn, maar vooral een ontmoetingsplaats voor innovatieve aanbieders en vooruitstrevende opdrachtgevers. Die boodschap omarm ik van harte en niet nu voor het eerst!

Om het jaar komt bouwend Nederland naar de Internationale Bouwbeurs in Jaarbeurs Utrecht. Een week van ontmoetingen tussen bouwers, opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en toeleveranciers. De laatste keer ruim 105.000 bezoekers, voor wie deze beurs de ideale plaats is en blijft om producten en technieken te zien en te voelen. En belangrijker nog, om bestaande relaties en mogelijke nieuwe partners in de ogen te kijken. Het creëren van waardevolle ontmoetingen is dan ook het hoofddoel waarvoor wij deze en andere beurzen organiseren.

De bouw ziet zich gesteld voor de uitdaging om beter te gaan samenwerken, faalkosten te reduceren en nieuwe oplossingen te bedenken voor een veranderende maatschappij. Of we dat nu ketenintegratie noemen, co-creatie of conceptueel bouwen: het staat of valt allemaal met wederzijdse toenadering, openstaan voor onverwachte ontmoetingen, delen van kennis en het bouwen aan vertrouwen. Niet zo gek dus dat wij twee jaar geleden voor de Bouwbeurs het motto ‘Bouwen doen we samen’ lanceerden. Op de beurs was plaats voor samenwerkingsverbanden, brachten we innovatie door bijvoorbeeld universiteiten uit te nodigen en beloonden we samenwerking door een speciale categorie in De Nederlandse Bouwprijs te lanceren die hierop inhaakte.

Ook de komende editie in februari speelt in op de actualiteit onder de noemer ‘Bewust Bouwen’. Met andere woorden: klantgericht, op de juiste locatie, duurzaam, innovatief en ambitieus. Hiervoor wil de Internationale Bouwbeurs een startpunt zijn. Daarbij gaat het om meer dan alleen het aanbieden van degelijke producten en diensten. Succesvolle bedrijven nemen de eindgebruiker serieus, komen de bouwer tegemoet met slimme en efficiënte bouwconcepten en houden rekening met de eisen die de maatschappij stelt.

Ambities

Dat zijn mooie ambities. Maar hoe maken we ze waar? Als beursorganisator zijn wij initiërend waar het gaat om het concept en faciliterend wat betreft de invulling. Samen met Cobouwzetten we het Bouwhuis neer, een theater op de beursvloer dat dient voor discussies, seminars en presentaties. Zulke theaters komen op kleinere schaal terug in verschillende beurshallen. Met een actuele thematiek geven we leveranciers een kapstok voor de presentatie van hun nieuws en wijzen we de vakbezoeker de weg in het soms overweldigende aanbod. Aandachtsgebieden zijn onder andere renovatie, Greenbuild en ketenintegratie, maar ook (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Deze onderwerpen komen niet uit de lucht vallen. We luisteren naar de mensen die onze beurzen bezoeken en naar de bedrijven die er exposeren. In adviescommissies, speciaal geformeerde discussiepanels en bedrijfsbezoeken. Het door Piet Oskam geschetste beeld dat onze adviescommissies gedomineerd worden door brancheorganisaties moet ik daarbij naar het rijk der fabelen verwijzen. Wij praten met een dwarsdoorsnede van de bouw, met een lichte voorkeur voor diegenen die voorop lopen in de markt.

Ook voor het bouwen van een beurs geldt immers: we bouwen samen en we bouwen bewust! Wilt u daar een bijdrage aan leveren? Mail mij dan uw ideeën en opmerkingen. En heeft u een geslaagd bouwproject of grensverleggende innovatie, zend die dan in voor De Nederlandse Bouwprijs. Kunnen we samen de Bouwbeurs nog aantrekkelijker maken.

Reageer op dit artikel