artikel

Aantrekkelijk

bouwbreed

Is de bouw een aantrekkelijke sector om in te werken? Goede vraag. Voor veel mensen wel. Helaas toch ook voor veel mensen niet. Is dat erg? Ja, dat is erg!

In de komende tien jaar gaat de babyboom generatie massaal met pensioen. Door de vergrijzing zijn er onvoldoende mensen die al die vrijgevallen arbeidsplaatsen kunnen opvullen. Dat geldt voor alle sectoren. Dus zal er op de arbeidsmarkt veel meer concurrentie komen. Traditioneel ingestelde organisaties zullen het qua aantrekkelijkheid af gaan leggen tegenover dynamische organisaties waar ook jongeren al snel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zowel bij opdrachtgevers als bij marktpartijen zijn er nog talloze voorbeelden van organisaties die werken met vaste hiërarchische patronen, weinig verantwoordelijkheden op de werkvloer en strakke aansturing.

Door de enorme specialisatie in de nieuwbouw zijn mensen eigenlijk verworden tot uitvoerders van een strak gepland proces. Geen ruimte voor eigen initiatief, het is lopendebandwerk. Ook dit schip gaat wel door de wal gekeerd worden. Of we importeren mensen uit lagelonenlanden, dat kan natuurlijk ook. Op sommige plaatsen, zoals de renovatiemarkt, zie ik een beweging richting meer verantwoordelijkheid bij het uitvoerend personeel. Ketensamenwerking is daarbij het toverwoord. En daarbij hoort vertrouwen, zowel binnen de eigen organisatie als tussen de samenwerkende bedrijven, en in de relatie met de opdrachtgever.

Om dit te bereiken is echt een cultuurverandering nodig. En ook een systeemverandering, trouwens. De meeste organisaties zijn ingericht op basis van georganiseerd wantrouwen: planning & control met veel administratie. Terwijl vertrouwen ervan uitgaat dat je medewerkers en je partners ieder voor zich goed weten wat van ze verwacht wordt en hoe zij het beste een bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief uitstekend resultaat. Dus: doe eens net of er allemaal verantwoordelijke mensen bij je organisatie werken en bedenk dan hoe de aansturing er uit moet zien. En ga dat gewoon eens proberen met z’n allen. Ik denk dat de productie en kwaliteit omhoog gaan. Het werkplezier gaat omhoog, het ziekteverzuim gaat omlaag. Zo worden we een aantrekkelijke sector.

Jacqueline Schlangen, Directeur Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel