artikel

Aanbesteden veel op laagste prijs

bouwbreed

Aanbesteden veel op laagste prijs

De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen spreken nog veel te veel over laagste prijs en laagste kosten. Willen zaken als innovatie en duurzaamheid echt een kans krijgen, dan moet gunnen op laagste prijs een hoge uitzondering blijven, vindt het Europees Economisch So­ciaal Comité (EESC).

In de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen worden de mogelijkheden vergroot om andere gunningscriteria te hanteren waarbij ook het levensduurdenken tot de mogelijkheden behoort. Maar de Europese SER vindt dat in de tekst van de nieuwe richtlijnen nog te veel laagste prijs wordt gebruikt. Veel explicieter moet worden verwezen naar andere opties, zoals economisch meest voordelige inschrijving (emvi) of kosten gedurende de gehele levensduur. Laagste prijs mag wel van de EESC, maar dan met een hele goede motivering.

Reageer op dit artikel