artikel

wetenschap Beperkte impact op veel punten

bouwbreed

Er rust een zware last op de schouders van het Bouwteam. Deze week kwam hun houtskoolschets uit. Wat moeten we er van denken? De eerste indruk is gemengd.

Het Bouwteam schetst eerst het belang van de bouw, en acht – na een beknopte analyse – een ingrijpende vernieuwing en transformatie van de bouwsector onontkoombaar. De vraaguitval wordt als grootste probleem gezien. De belangrijkste oplossingsrichting is samengevat als “actievere betrokkenheid van vragers/gebruikers en daarop geënt (nieuw) ondernemerschap van aanbieders”. Deze ambitie wordt uiteengelegd naar zeven ontwikkelingsgebieden, die weer uitsplitsen naar totaal zo’n 45-50 aangrijpingspunten. Het is een rijke schakering aan potentiële acties in diverse richtingen. De breedte en het aantal toont dat er goed naar de stakeholders in de sector geluisterd is. De punten zijn zeer herkenbaar, maar zetten ze de ingrijpende vernieuwing van de sector in gang? Gaan deze punten het verschil maken? Het is moeilijk de effectiviteit van de voorstellen op dat punt in te schatten. Alhoewel vrijwel alle punten op zich zinnig en nuttig zijn, lijkt de impact van vele punten beperkt. Of ze samenhang of de gewenste omwenteling tot stand zullen brengen wordt niet uitgewerkt. Het geheel is meer een geordende collectie van ideeën, dan een doorwrocht logisch betoog dat uitlegt hoe en waar naartoe de sector zal transformeren.Natuurlijk, de situatie is complex en er is geen slimme list om aan de huidige situatie te ontsnappen. Was het maar zo simpel. Door de oogharen kiest het bouwteam voor een aanpak waarin enterprise culturecentraal staat. Het bouwteam heeft relatief weinig acties opgetuigd voor de bedrijven. Overheden moeten meewerken, kennisinstellingen moeten dienstbaar worden, branches moeten één geluid geven, en vrij baan geven voor de ondernemer. Het Bouwteam heeft en geeft veel vertrouwen aan ruimere marktwerking en veronderstelt impliciet een positieve dynamiek als gevolg; Meer Angelsaksisch dan Rijnlands. Als we beschouwen in welke situatie de bouw zich op dit moment bevindt, en hoe we daar gekomen zijn, is dat vertrekpunt dan wel gerechtvaardigd? Het Bouwteam onderstreept – terecht – het economische en maatschappelijke belang van de bouwsector voor Nederland. De vernieuwing in de bouwsector moet aansluiten op dat belang. Het is echter niet vanzelfsprekend dat meer markt en marktwerking daar als vanzelf voor zal zorgen.

Reageer op dit artikel