artikel

Wat als iedereen vegetariër wordt?

bouwbreed

Wat als iedereen vegetariër wordt?

Stel dat we een goed lopende slagerij kennen. De slager maakt al heel wat jaren de beste vleesproducten. Iedere dag staan de klanten in de rij om op een vakkundige wijze te worden geadviseerd over de beste vleesaankoop. De klanten gaan altijd met een zeer tevreden gevoel naar huis.

Op een dag echter besluit iedereen om vegetariër te worden. Niet omdat het vlees minder van smaak is, of omdat de service opeens minder is geworden: de mensen eten gewoon geen vlees meer. Onze slager ziet natuurlijk de omzet met enorme sprongen dalen. Eerst probeert hij een nog betere service te geven, maar dat verbetert de omzet niet echt. Hij besluit om een flitsende website te maken genaamd ‘De blijde vleeseter’, waarin de positieve invloeden van het vlees eten breed worden uitgemeten. Ook dit leidt niet tot een stijgende omzet. Tenslotte besluit hij een wetenschappelijk rapport te laten maken waarin toch wel onomstotelijk wordt bewezen dat vlees toch echt nodig is voor de gezondheid. De opstellers van het rapport zijn bijna de enige lezers.

Langzaam maar zeker bekruipt onze slager het gevoel dat op deze manier doorgaan bijna zeker tot een faillissement zal leiden. Lijkt dit niet verdacht veel op de situatie waarin we ons dit moment in de bouw bevinden. Als architecten en gebiedsontwikkelaars proberen we vooral dat te blijven doen wat we al jaren doen: gebouwen ontwerpen en gebieden ontwikkelen. Als daar opeens veel minder behoefte aan is kunnen we natuurlijk nog zulke fantastische websites maken om de noodzaak van bouwen en ontwikkelen te benadrukken, nog zulke mooie, al dan niet wetenschappelijk rapporten schrijven en nog zulke aardige congressen organiseren: het zal niet leiden tot meer bouwen. Als architecten en gebiedsontwikkelaars kunnen we zeer goed met complexe ontwerp- en ontwikkelopgaven omgaan. Laten we vooral nadenken over hoe we deze kennis en ervaring kunnen gebruiken in heel andere vakgebieden. Het zal voor de meesten van ons wel even wennen zijn, maar we kunnen veel meer dan we denken.

Martin W.Smit, Architect en voorzitter van Booosting

Reageer op dit artikel