artikel

Vloeken en tieren

bouwbreed

Eigenlijk wilde ik het er niet meer over hebben, over die lobby van de bouw. Onlangs heb ik namelijk al geschreven waarom die verre van effectief is. Niet iedereen is het daarmee eens. En dus is het interessant om te zien hoe de branche reageert op de recente, snoeiharde kritiek van een van de hoofdrolspelers.

Minister Spies (wonen) zegt namelijk ‘chagrijnig’ te worden van de bouwlobby. Ze vindt het een zwaktebod dat de branche bijna uitsluitend naar de overheid kijkt. Spies: “Als je eenzijdig gaat zitten wijzen naar wat de ander moet doen, en niet ook naar jezelf kijkt, denk ik niet dat je heel effectief bent.” Au! Dat doet zeer. Nu zal de bouw toch wel inzien dat de lobby inderdaad niet goed werkt, denk je dan. Als een van de partijen die je tot steun probeert te bewegen, een minister nota bene, in dit soort bewoordingen over je praat, moet je toch wel vaststellen dat je het niet goed doet, zou je zeggen. Mis. De Aannemersfederatie Nederland vond dat de uitspraken van de minister “kant noch wal raakten”. Haar woorden hadden de federatie “buitengewoon gestoord”. De voorzitter was “geïrriteerd””. De NVB drukte zich anders uit. De vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers loopt al enige tijd voorop in de eenzijdige roep om overheidssteun. Hun voorzitter is het met de minister eens dat de sector vooral ook naar zichzelf moet kijken, maar zegt tegelijkertijd: “De bouw doet niet anders.” Oftewel: Spies zit te suffen. Gelukkig was er ook een lichtpuntje. Bouwend Nederland is het volledig met de minister eens. Zo luidde althans de officiële reactie. Onbekend is hoeveel bestuurders er vloekend en tierend door de gangen van het Bouwhuis hebben lopen stomen. In het belang van een effectieve lobby lijkt het me goed om dat maar binnenskamers zo te houden.

Reageer op dit artikel