artikel

Recht op goed wonen geschonden

bouwbreed Premium

Hoewel het realiseren van omvangrijke woningbouwlocaties achter ons liggen moeten we de komende jaren nog flink blijven bouwen. De behoeftes op het gebied van wonen richten zich daarbij veel meer op een kwaliteitsimpuls voor de woonconsument. Dit uit zich in vraagstukken op het gebied van technische kwaliteit, mobiliteit, flexibiliteit, energetische kwaliteit, inpasbaarheid in de bestaande omgeving, het voorzieningenniveau bij woningen en de consumentgerichtheid van de aanbieders.

Kortom, voor onze sector nog veel kansen om te benutten. Dat is een kwestie van goed ondernemerschap. Dus branchegenoten neem uw verantwoordelijkheid! Maar ook betaalbaarheid is een kwaliteitsvraagstuk dat sinds enige tijd actueel is. En daar wringt momenteel wel de schoen. Hier zijn we immers in de greep geraakt van partijen als de politiek (onze volksvertegenwoordigers), de financiële wereld, het Nibud en de AFM. Schenden zij het recht op goed wonen? Wonen behoort namelijk tot de universele rechten van de mens, vastgelegd in 1948 in de Universele Rechten van de Mens, artikel 25. Daarin verklaren de lidstaten van de UN dat ieder mens recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder onder andere huisvesting is inbegrepen. De behoefte van mensen houden voor Nederlandse begrippen in, dat na de invulling van de basisbehoefte (eten en drinken), zij behoefte hebben aan zaken zoals veiligheid en zekerheid. Hieronder wordt in het algemeen ook goede huisvesting verstaan. Echter, de groeiende behoefte aan betaalbare huisvesting voor starters lijkt te worden genegeerd, een adequate oplossing voor de vergrijzende bevolking is niet in zicht, kopers/huurders zien geen echte mogelijkheden om te investeren in energetische maatregelen en de groep met een inkomen boven 33.000 euro- valt tussen wal en het schip! Actie is nu vereist om de woonconsument het recht op goed wonen te gunnen en in één moeite door een branche te redden die momenteel oneigenlijk hard wordt getroffen. Dus politiek en financiële partijen nemen jullie ook eens je verantwoordelijkheid!

Reageer op dit artikel