artikel

Nieuw subsidiestelsel energiezuinige huizen

bouwbreed Premium

Er wordt driftig geëxperimenteerd met energiebesparende concepten en (half-)producten in de woningbouw. Die marktinitiatieven zijn gelet op de nieuwe milieueisen hard nodig, meent Robbert Coops.

De door het kabinet-Rutte vastgestelde energieneutraliteit in 2020 betekent immers nogal wat. Duurzaamheid en innovatie zullen hand in hand moeten gaan om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Maar dat niet alleen. Ook de wensen van toekomstige bewoners zullen daarbij op een betaalbare manier betrokken moeten zijn. Misschien geeft een dergelijke opgave daarmee gelijktijdig een impuls aan starters op de woningmarkt die nu nog geen hypotheek kunnen krijgen en voor de bouwsector die het bedrijfseconomisch zo moeilijk heeft.

Actueel gegeven

Energiebesparing is een actueel gegeven in de woningbouw. Niet voor niets, want de gebouwde omgeving genereert zo’n 30 procent van het totale energieverbruik; daar zijn besparingen dan ook effectief. Of het nu gaat om recycling en hergebruik van bouwafval of afvalwater, alternatieve, milieuvriendelijke grondstoffen of cradle to cradle, alles zal moeten worden ingezet om aan de aangescherpte eisen – zoals het nieuwe Bouwbesluit en de energieprestatiecoëfficiënt (epc)-normen – op dat terrein te voldoen. Nieuwe woningen – maar dat geldt net zo goed voor bestaande woningen, kantoren, bedrijfspanden en bedrijfsterreinen – zullen ook nog eens voorzien moeten worden van isolatie, zonnepanelen of andere vormen van eigen energieopwekking. De Woonvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken pleit voor energieneutrale, maar ook betaalbare en comfortabele woningen die daarbij ook nog eens duurzaam zijn. Dat is nogal een opgave, temeer daar de woningmarkt behoorlijk op slot zit. Het kabinet – dat stelselmatig milieusubsidies voor de bouw afbouwt – rekent op creativiteit vanuit de sector. Maar of dat een voldoende stimulans is in deze economisch barre tijden blijft nog wel even de vraag. Niettemin is de gedachte om energiebesparing in te zetten om investeringen in de woningmarkt te stimuleren interessant. Maar vermoedelijk is dat alleen niet voldoende om een structurele innovatie en realisatie van duurzame nieuwbouw te bewerkstelligen. Ondanks die misschien wat sombere vooruitzichten zijn enkele organisaties energiek aan de slag met concepten voor energiezuinige woningen. Een daarvan is BlueCasco, een betonnen prefab casco dat bestaat uit vloeren, wanden en dak. Deze betonelementen zijn in de fabriek voorzien van gevelisolatie, terwijl in de wanden ook verwarmings- en koelleidingen zijn aangebracht. Het leidingnetwerk is gekoppeld aan een warmtepomp, die in de winter warmte onttrekt uit de bodem en in de zomer de woning koelt. Voor verwarmen en koelen maakt het gebruik van de eigenschappen van beton. Door toepassing van betonkernactivering ontstaat een comfortabel binnenklimaat, terwijl het ook leidt tot 40 procent reductie van het primaire energieverbruik. Uit onderzoek van de TU Eindhoven blijkt zelfs veel minder energie nodig te zijn voor verwarming en koeling, waardoor de woonlasten tot wel 64 procent kunnen afnemen.

Uiterst beperkt

Investeringen – zoals betonkernactivering – zorgen er weliswaar voor dat dergelijke woningen duurder worden, maar uit de berekeningen blijkt dat deze in zes tot zeven jaar worden terugverdiend. De maandelijkse woonenergielasten zijn uiterst beperkt, waardoor meer budgettaire ruimte ontstaat voor aflossing en rente. Dat zou voor hypotheekverstrekkers het signaal kunnen zijn wat royaler maar ook creatiever om te gaan met aanvragen van vooral starters op de woningmarkt die opteren voor een duurzame woning. En misschien zou het ook voor de overheid aanleiding kunnen zijn om eens na te denken over een premie-E-subsidiestelsel. Het kabinet-Rutte zou in de beslotenheid van de discussies over de bezuinigingen in het Catshuis dan wel de moed moeten hebben om het politiek zo beladen onderwerp van de hypotheekaftrek aan te snijden. Na het verschijnen van het advies ’Naar een duurzame financiering van de woningmarkt’ waarin 22 topeconomen pleiten voor een geleidelijke afbouw van de hypotheekrente aftrek zou een gedeeltelijk nieuw stelsel dat energieneutraliteit in de woningbouw stimuleert toch een kans moeten krijgen.

Reageer op dit artikel