artikel

Nauwe samenwerking bespaart kosten

bouwbreed Premium

Het doel van prestatiegericht samenwerken is een efficiëntere, duurzame en kostenbesparende manier van samenwerken tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven te ontwikkelen. Volgens Hans van der Krogt leidt werken op de traditionele manier vaak tot onnodig hoge exploitatiekosten en faakosten.

In 2008 ontwikkelde Smits Vastgoedzorg samen met woningcorporatie Staedion en Vijverberg Consulting een nieuwe manier van werken voor een renovatieproject in Den Haag. Het resultaat: meetbare kwaliteitsafspraken op de korte én langere termijn, duidelijkheid in het proces, een goede prijs-kwaliteitverhouding en lagere indirecte kosten. Deze ervaring vormde de basis voor prestatiegericht samenwerken bij renovatie(pgs).

Ondermaats ontwerp

De traditionele manier van renovatie en onderhoud leidt vaak tot een ondermaats ontwerp, met onnodig hoge exploitatiekosten en faalkosten. Op de traditionele manier is de betrokkenheid van de aannemer beperkt. De woningcorporatie of vastgoedbeheerder selecteert vaak op basis van de laagste prijs. Een gebrekkige visievorming, suboptimale taakverdeling en taakdoublures in het proces zorgen ervoor dat het proces niet efficiënt en niet effectief verloopt. Ook ontbreekt er vaak een koppeling tussen ontwikkeling en beheer. Door in vroeg stadium samen te werken, kan dit beter én goedkoper. Naar aanleiding van het succesvolle traject bij Staedion, zocht Smits Vastgoedzorg samenwerking met een aantal partijen om de nieuwe werkwijze verder uit te werken. In 2010 is het consortium prestatiegericht samenwerken (pgs) opgericht om de verdere uitwerking van de methodiek en de automatisering ervan op te pakken. De consortiumpartners zijn de woningcorporaties Mitros, Havensteder en Portaal, het vastgoedonderhoudsbedrijf Rutges Vernieuwt, het kennisplatform SBR en Vijverberg Consulting. Het doel van pgs is een efficiëntere, duurzame en kostenbesparende manier van samenwerken tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is een nauwe samenwerking tussen de aannemer en opdrachtnemer. De opdrachtnemer zit vanaf de initiatieffase direct bij de opdrachtgever aan tafel en is actief betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Gezamenlijk word bepaald welke ingrepen en activiteiten het meeste rendement opleveren. Hierbij is het belangrijk de visie van de opdrachtgever helder te krijgen. Wat zijn de kwaliteitsuitgangspunten op thema’s als veiligheid en energieprestatie? Welke prestatie wil hij behalen? Wat is de huidige conditie van het complex en welke maatregelen zijn noodzakelijk om de gewenste prestatie te behalen? De aannemer werkt de verschillende oplossingen uit in scenario’s, die met de opdrachtgever worden besproken. Deze worden doorberekend en met elkaar vergeleken. Voor ieder scenario worden ook de onderhoudskosten van de beheerfase uitgerekend.

Optimale balans

Op deze manier zoeken we samen met de opdrachtgever naar de optimale balans voor het betreffende complex tussen geld en de thema’s veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen. Als de opdrachtgever dit wil, kan de aannemer ook tijdens de beheerperiode verantwoordelijk blijven voor het onderhoud. De gewenste kwaliteit wordt binnen pgs gespecificeerd in de deelmethodiek kwaliteit in balans (kib). Inmiddels is de ontwikkeling in een vergevorderd stadium, en heeft het consortium Centric gevraagd hiervoor de software te ontwikkelen.

Hans van der Krogt, directeur ontwikkeling en organisatie bij Smits Vastgoedzorg.

Reageer op dit artikel