artikel

Leren van ongeval B-Tower

bouwbreed Premium

Leren van ongeval B-Tower

De bouwsector moet meer oog krijgen voor de verantwoordelijkheden die het publieke domein laat liggen. Al vraagt Jos Schouten, veiligheidskundige van Aboma, zich af of deregulering en marktwerking wel zo gewenst is.

Het meest gelezen rapport van de afgelopen twee weken! Het zou bijna een wervende tekst voor de aanprijzing van een veiligheidspublicatie kunnen zijn. Naast de Veiligheidsmonitor 2011 van Aboma is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport over het instorten van de ondersteuningsconstructie van de B-Tower gepubliceerd. Het vrijwel gelijktijdige publiceren is een factor die met toeval te maken heeft. Het valt aan te nemen dat de publicatie van het ongevalsonderzoek de meeste lezers heeft getrokken. Dit vanwege de impact van het onderzoek en de vraag wat wij kunnen leren van een ongeval en hoe dit in de keten van het bouwproces te organiseren valt.

Zowel in het persbericht als in het onderzoeksrapport wordt verwezen naar een drietal oorzaken die mede hebben geleid tot het instorten van de ondersteuningsconstructie: het ontbreken van een gezamenlijke veiligheidsaanpak, ontoereikende coördinatie en controle en diffuse verantwoordelijkheidsverdeling.

Lees het opinieartikel van Jos Schouten in Dagblad Cobouw

Reageer op dit artikel