artikel

Laus Stultitiae

bouwbreed

Een oplettende volger van het politieke bedrijf is het natuurlijk allang opgevallen. In het Catshuis ligt een inmiddels beduimeld exemplaar van Laus Stultitiae, het meesterwerk van Neerlands grootste humanist Desiderius Erasmus. In dat boek worden bij monde van de Zotheid (Stultitia), die samen met haar vijf dochters over de wereld heerst, allerlei menselijke dwaasheden aan de kaak gesteld.

De gebruikers van het Catshuis zijn wat de titel betreft kennelijk niet verder gekomen dan het eerste woord, Laus, hetgeen Lof betekent. Anders valt niet te verklaren dat het kabinet precies dat doet wat slecht is voor de economie in hun pogingen Brussel te plezieren met een begrotingstekort van maximaal 3 procent. Ondanks de radiostilte die Mark Rutte heeft afgekondigd, lekt er in het politieke bedrijf uiteraard het nodige uit. Zo wil het kabinet de hypotheekrenteaftrek gaan aanpakken. Als we de Volkskrantmogen geloven, zal dat overigens maar beperkt zijn tot het komende decreet dat alleen bij annuïteitenhypotheken nog renteaftrek mogelijk is. Wat een zotheid. In Nederland slagen we er toch altijd maar weer in om simpele zaken ingewikkeld te maken. Als je de renteaftrek annuïtair afbouwt, is het effect hetzelfde, maar wel veel simpeler gerealiseerd. Erger is nog dat het weer een boekhouders­ingreep is die niet gebaseerd is op welke visie over de totale woningmarkt dan ook. Het is geen ingreep die het vertrouwen van de woonconsument zal versterken, terwijl dat wel nodig is. Bijna net zo zot is het voorstel voor een loonwet die moet zorgen dat de uitkeringen, de overheidslonen en de lonen in de markt de nullijn gaan volgen. Het zou volgens ingewijden een besparing van 4 miljard opleveren. Wat het scheelt aan belastinginkomsten alleen al door een ongetwijfeld optredende koperstaking, is nog niet berekend. Dat mede daardoor de economische groei nog verder stagneert, is kennelijk ook nog steeds niet doorgedrongen. Mede in dat licht is een voorstel om bedrijven met meer dan 250 werknemers zelf de WW te laten betalen het toppunt van zotheid. Daar heeft zelfs Erasmus nooit aan gedacht.

Reageer op dit artikel