artikel

Jong talent kan bouw uit het slop trekken

bouwbreed

Het is de hoogste tijd om ruimte te creeëren en middelen te bieden aan aanstormend bouwtalent. Marieke Steltenpool en David Wattjes verwachten dat piepende en krakende ketens in de bouw dan weer soepel gaan verlopen.

Wie op school veel heeft moeten samenwerken in projectgroepen herkent vast wel dat je hard moest blijven werken om in een goed draaiende projectgroep te mogen blijven meedoen. In de bouw hebben we vaak te maken met gelegenheidsteams waar je de projectleden niet kunt kiezen. Maar steeds vaker zien we dat opdrachtgevers bij aanbestedingen vragen om een team in plaats van individuele spelers. Het beste voetbalelftal is immers ook niet het elftal met de beste spelers, maar met het beste team.

Vrij snel nadat jong bouwtalent in onze sector aan het werk gaat, wordt hen afgeleerd hoe ze moeten samenwerken. Het wantrouwen van projectpartners wordt erin gestampt, waardoor ze het gemeenschappelijke projectdoel uit het oog verliezen. Niemand lijkt meer te zien dat we een beter product kunnen afleveren door partijen, die later in het project nodig zijn, vroegtijdig bij het project te betrekken. Kunnen we hier misschien alsjeblieft mee stoppen?

Beter en sneller

Diverse praktijkvoorbeelden in de bouw laten zien dat onze ‘unieke, locatiegebonden’ productie beter en sneller kan. Maar toch is het erg lastig deze voorbeelden tot standaard te verheffen. Wij zijn er van overtuigd dat de jongste generatie bouwers het verschil gaat maken in de bouwsector. Potentieel is er voldoende, het is de nu hoogste tijd om ruimte te creëren en middelen te bieden aan het aanstormende bouwtalent, zodat piepende en krakende ketens in de bouw en infra weer soepel gaan lopen.

Al tijdens de opleiding leert bouwtalent om in hokjes te denken. Maar juist zij moeten ervoor gaan zorgen dat ze met hun verfrissende ideeën de bouwsector uit het slop gaan trekken. Daarom moeten we ervoor zorgen dat veelbelovende ontwikkelingen binnen onze sector voldoende onder de aandacht komen bij deze groep. De kloof tussen opleidingen en praktijk en tussen de verschillende bouwdisciplines moet gedicht worden! Een van de veelbelovende ontwikkelingen binnen onze sector, die korte metten maakt met het ‘hokjes denken’, is ketensamenwerking. Het is geen nieuwe techniek die we ons zelf even eigen kunnen maken. Het is een geweldig veranderingsproces voor mensen en processen. Samenwerken in een keten is eigenlijk heel logisch. Maar door een basis van wantrouwen zijn we het echte samenwerken verleerd. Om echt samen te werken is het cruciaal dat partijen met respect voor elkaars belangen de relatie laten werken. Vanuit de denktank ketensamenwerking van De NieuwBouw geven wij gastcolleges om ervoor te zorgen dat jong bouwtalent weet wat ketensamenwerking is en waar ze hier zelf aan kunnen bijdragen. Inmiddels heeft deze denktank een viertal gastcolleges gehouden aan studenten op hbo’s en universiteiten over de theorie en praktijk van ketensamenwerking. Door middel van een lean gamezijn studenten tijdens het college zelf actief met samenwerking aan de slag gegaan.

Positieve werking

Gesteund door de positieve reacties van zowel studenten als docenten zijn wij overtuigd van de positieve werking van ketensamenwerking. Wij blijven ook op zoek naar andere succesverhalen. Daarom nodigen wij u van harte uit om successen en kennis over de werkwijze en implementatie van veelbelovende methoden te delen. Ook bedrijven kunnen een actieve bijdrage leveren door het delen van ketensuccesverhalen. Deze verhalen kunnen gedeeld worden met de denktank, maar ook tijdens een gastcollege met studenten. Doe mee en help de jongste generatie op weg met ketensamenwerking in haar bouw-dna. Wilt u meer weten over hoe ketensamenwerking tot positieve ontwikkelingen binnen de bouw maar ook binnen uw bedrijf kan leiden? Neem dan contact op met ons. Door samenwerking komen we verder!

Marieke Steltenpool en David Wattjes

De auteurs zijn respectievelijk adviseur en adviseur projectleider bij Grontmij Nederland en lid van De NieuwBouw. 

Reageer op dit artikel