artikel

Inkoop potloden niet hetzelfde als werk van ingenieurs

bouwbreed

Indien u een school wilt laten bouwen, een gebied wilt ontwikkelen of een nieuwe weg wilt laten aanleggen, verwacht u dat dat even simpel is als de aanschaf van nieuwe printers?

Niemand zal ontkennen dat de projecten die ingenieursbureaus uitvoeren een hoog opleidingsniveau vergen en iedere keer toch net weer anders ontworpen en uitgevoerd moeten worden. Het aanbesteden van dergelijke projecten is complex en zeker geen standaardwerk. Maar de VNG schijnt daar anders over te denken.

De VNG is bezig algemene inkoopvoorwaarden op te stellen voor alle gemeenten. Zij heeft in haar wijsheid besloten om daarin diensten van ingenieurs (en architecten) hetzelfde te behandelen als de inkoop van bijvoorbeeld potloden. NLingenieurs en BNA zijn hierover herhaaldelijk met de VNG in gesprek geweest. In veel gevallen zijn er stappen voorwaarts gemaakt, maar op zeer cruciale gebieden niet. Zo gaan de standaardvoorwaarden uit van onbeperkte aansprakelijkheid en overdracht van intellectueel eigendom naar de opdrachtgever. Algemene voorwaarden kunnen niet toegepast worden op de inkoop van kennisintensieve diensten, zoals die van ingenieurs. Maar de VNG weigert een uitzondering te maken. Het is vreemd dat wij hier überhaupt nog over moeten steggelen. De Rijksgebouwendienst hanteert al sinds jaar en dag een uitzonderlijke positie voor architecten en ingenieurs. Ook het Rijk heeft architecten en ingenieurs uitgezonderd in haar algemene voorwaarden (Arvodi). We krijgen van de VNG geen duidelijk antwoord waarom zij in haar voorwaarden van deze lijn afwijkt. Temeer omdat zij wel een uitzondering wil maken voor ict, accountants, verzekeraars en aannemers. De verhouding tussen markt en overheid is altijd precair. Gemeenten hebben op sommige gebieden een redelijke ‘monopolistische’ invloed.

Daarom is overeenstemming tussen markt en overheid over inkoopvoorwaarden van groot belang, zoals ook de regering aangeeft. NLingenieurs is voorstander van werkbare algemene inkoopvoorwaarden, zodat niet elke gemeente zijn eigen voorwaarden gaat verzinnen en toepassen, onze eigen DNR is prima toepasbaar. Ik vind dat de VNG een voorbeeld moet nemen aan de RGD en Rijksoverheid en het unieke karakter van architecten- en ingenieursdiensten moet erkennen. Geen marktverstorende eis van onbeperkte aansprakelijkheid. Dan krijg je een gezonde marktwerking en voor iedereen het beste resultaat. Daar is Nederland bij gebaat.

Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs Den Haag

Reageer op dit artikel