artikel

Houd software voor de bouw bij de tijd

bouwbreed Premium

De huidige maatschappij verandert in een hoog tempo en dwingt de bouw, gelet op de positie, de bakens te verzetten en de inzichten, producten en diensten te vernieuwen. Dit heeft consequenties voor de toeleveranciers en niet in de laatste plaats voor de automatiseerders in de bouw. Ook deze groep zal, voor zover zij daar nog niet mee bezig is, moeten veranderen, vindt Anton Schippers.

De bouw heeft enerzijds te maken met de gevolgen van de economische crisis en anderzijds met een nieuwe generatie klanten.

Een sterk veranderende markt waarin klanten hun eigen identiteit willen uitdragen en waarvoor het woongenot belangrijk is. Door hun mondigheid zijn zij in staat dit ook duidelijk te maken. Zij zoeken en vinden hun informatie via het internet en sociale media. Kortom een generatie die wil meepraten, meedenken en meebeslissen over hoe hun wonen eruit komt te zien. Het volledig toepassen van het Bouw Informatie Model (dus niet alleen 3D tekenen, al dan niet gekoppeld aan een calculatiemodel) en het levenscyclusdenken (duurzaamheid) kunnen hier een rol spelen.

Schril contrast

Deze insteek staat in schril contrast met het verleden, waar de klant kon kiezen uit wat de bouw hen bood.

Door het grote aanbod van naoorlogse woningen die niet voldoen aan de eisen van deze tijd (comfort, milieu- en energienormen) en daarnaast niet passen in het beeld van de bewoner van nu, is renovatie en binnenstedelijke herontwikkeling een logische stap.

De bouw zal, om op deze veranderingen te kunnen inspelen, behoefte hebben aan software die de processen van renovatie en onderhoud ondersteunen en hen voorziet van informatie die zich flexibel aanpast aan de veranderende vraag vanuit de markt.

Om op deze behoefte te kunnen inspelen zal de automatiseringsmarkt zelf ook moeten veranderen. Zij zal sneller op marktveranderingen moeten anticiperen en moeten openstaan voor samenwerking met aanpalende of concurrerende aanbieders binnen de automatiseringsmarkt.

Ondernemingen in de bouw kiezen bij het oplossen van hun informatievraag steeds vaker voor het best of breed concept.Om de klant hierin goed te kunnen bedienen zal software ‘open’moeten zijn en zal integratie van producten van verschillende leveranciers eenvoudig te realiseren moeten zijn. Ook hier is het beeld van de klant veranderd en de automatiseringsaanbieders zullen hierop moeten acteren. De bouw heeft een heel helder beeld waaraan automatisering zou moeten voldoen. De klant is een echte professional geworden die zich goed informeert via de beschikbare socialemedia en andere bronnen. Men heeft een beeld van wat men wil bereiken met de automatisering van de diverse processen en bovendien maakt het de klant niet uit hoe de automatiseerder die wensen invult, als het maar gebeurt!

Adequater

Door schaalvergroting, samenwerking binnen de automatiseringsbranche en het gebruik van generieke producten zal er adequater ingespeeld kunnen worden op de snel veranderende behoeften van de klant (en de klant van de klant).

De automatiseerder van nu zal moeten durven investeren in software die aansluit op de behoefte van haar klant (de bouw) en de nieuwe softwareontwikkelingen in samenspraak met haar klanten tot stand brengen. Ook hier is luisteren naar de klant (de bouw) die verandert essentieel. Ketensamenwerking is niet iets wat aan automatiseerders voorbij gaat. Buiten het feit dat de automatiseerders hierin een logistieke rol (die van datavervoerder) vervuld moeten de aanbieders van automatiseringsoplossingen ook onderling gaan uitwisselen en dus samenwerken.

We mogen verwachten dat veranderingen in de toekomst alleen maar zullen toenemen en daarmee ook de vraag naar informatie. Om als automatiseerder hierin te kunnen meekomen is het van het grootste belang om de software zowel de bouw-functionele als de ontwikkelomgeving waarin het product gemaakt is up to datete houden. Wanneer dit niet gebeurt, zal er een achterstand ontstaan, die later tot desastreuse gevolgen voor haar klanten zal leiden.

Reageer op dit artikel