artikel

Het is een vreemdeling zeker?!

bouwbreed Premium

I got love for my brother but we can never go nowhere, Unless we share with each other, We gotta start makin’ changes, Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers (Changes, Tupac)

In Nederland zijn veel organisaties opgericht uit een idealistisch oogpunt of van overheidswege om een bepaald beleid te stroomlijnen. Helaas blijkt vaak na enige jaren dat deze instellingen steeds meer intern gericht raken. Daarbij kijken zij steeds minder naar wat daadwerkelijk ooit hun bestaansrecht is geweest. De focus ligt op het vasthouden van budgetten en hun eigen macht/functies. Hierdoor komen ze in silo’s terecht, die geen heil zien in samenwerken. En zo creëren we als maatschappij vele logge organisaties die allemaal een soortgelijk doel nastreven, maar om wat voor reden dan ook langs elkaar blijven werken.

Als je ziet dat in de hulpverlening bij kwetsbare gezinnen gemiddeld meer dan tien instanties betrokken zijn, die vaak nauwelijks weet hebben van elkaars inspanningen, dan weet je dat het efficiënter kan. “Wees de verandering die je in de wereld wil zien”, zei Ghandi al eens. Nu lijk ik, zeker na de Pasen absoluut niet meer op deze wereldverbeteraar. Maar het is altijd goed om eerst in de spiegel te kijken. Er zijn veel jongerenverenigingen in de bouw. Dat stemt me erg positief. Het geeft aan dat er door de bedrijven en de branche in elk geval behoefte is aan het geluid van de jongeren. Wel zou het goed zijn om eens met elkaar om tafel te gaan zitten en te kijken wat ieders afzonderlijke bestaansrecht is. Om nou met tien bewegingen op zoek te gaan naar vernieuwing in de bouw, lijkt mij persoonlijk ouderwets inefficiënt.

Gelukkig zijn de jongeren zich er ook van bewust dat, als we iets willen bewerkstelligen, we niet in silo’s kunnen denken. Ketensamenwerking geldt ook voor jongerenverenigingen. Vandaar dat we binnenkort met een aantal jongerenverenigingen om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we nog beter samen kunnen werken en als niet vreemden langs elkaar te (blijven) werken. Zo gaan we samen op zoek naar de som der delen. Wie wil meepraten, is van harte uitgenodigd!

Sjaak Schouteren, voorzitter DeNieuwBouw

Reageer op dit artikel