artikel

Enzymen stimuleren biogasbacteriën

bouwbreed Premium

Enzymen halen ruim 20 procent meer biogas uit organisch materiaal. Greenmove Technologies uit Leeuwarden heeft met de Greenstep een installatie ontwikkeld die deze enzymen op locatie maakt. Het Friese bedrijf heeft het eerste handelsmodel verkocht aan HTO in Holwerd, een producent van groene stroom.

“De enzymen versnellen de vergisting van organisch materiaal tot biogas”, zegt Koen Oldenburg van Ekwadraat uit Leeuwarden. Dit bedrijf ontwikkelt systemen als de Greenstep om hernieuwbare energie mee te maken. Bioclear uit Groningen werkte de biologische bijzonderheden van de ‘enzymenfabfriek’ verder uit. Het nieuwe bedrijf Greenmove Technologies verkoopt het resultaat. Het prototype van de Greenstep is getest op proefboerderij Dairy Campus in Goutum. De vergister zet daar onder meer drijfmest en vaste mest met gras en graan om in biogas. “Na het toevoegen van de enzymen steeg de gasopbrengst met ruim 20 procent”, zegt Oldenburger. De bacteriën die het biogas maken breken onder invloed van de enzymen ook meer materiaal af. “Er hoeven dan minder restanten te worden afgevoerd.” En door de efficiëntere omzetting hoeven er ook minder dure ‘co-producten’ met de mest te worden gemengd. Mede daardoor wordt het biogas onder de streep goedkoper.”

Vergisten

De Greenstep rendeert in de uitleg van Oldenburg het best bij de vergister omdat de enzymen maar kort leven en er heel veel van nodig zijn. “Wanneer ze zijn uitgewerkt worden ze ook omgezet in biogas.” De installatie maakt de enzymen uit schimmels. Oldenburg rekent met een stijgende vraag naar deze enzymen. “Biogas is alleen op grote schaal efficiënt te produceren met een snellere en volledigere omzetting. Vergisters worden steeds afhankelijker van processen die de gasproductie op een hoger niveau brengen. Enzymen doen dat het meest effectief.” HTO wil met de Greenstep meer gas maken om meer stroom te kunnen genereren via zijn warmte-kracht-koppelaar (wkk). “Die levert nu een vermogen van 800 kilowattuur”, vertelt Johan Boonstra van het bedrijf. HTO overweegt de capaciteit uit te breiden: “Als we er subsidie voor kunnen krijgen.” De elektriciteit gaat het openbare net in. Met de warmte uit de wkk droogt HTO het materiaal dat na de vergisting in de tank achterblijft tot meststof.

Reageer op dit artikel