artikel

commentaar/ Principes

bouwbreed Premium

I n Limburg lijkt het aanbestedingsbeleid dat is gericht op een grotere kans voor het regionale bedrijfsleven, te lukken. Het was een aanbeveling van de aanbestedingsambassadeur Riek Bakker die dit beleid op gang heeft gebracht. Opdrachten onder de Europese drempelbedragen – voor werken 5 miljoen euro en voor leveringen en diensten 200.000 euro – worden […]

I n Limburg lijkt het aanbestedingsbeleid dat is gericht op een grotere kans voor het regionale bedrijfsleven, te lukken. Het was een aanbeveling van de aanbestedingsambassadeur Riek Bakker die dit beleid op gang heeft gebracht. Opdrachten onder de Europese drempelbedragen – voor werken 5 miljoen euro en voor leveringen en diensten 200.000 euro – worden in Limburg nu meervoudig onderhands aanbesteed. Daarbij worden in elk geval twee Limburgse bedrijven uitgenodigd en minstens één bedrijf van buiten de regio.Door in de aanbestedingen ook nog onderhoud en social return mee te nemen, is het voor bedrijven van buiten de regio minder aantrekkelijk om mee te doen, vindt gedeputeerde Noël Lebens.Hij vindt ook dat het Limburgse aanbestedingsbeleid kosten bespaart. Een openbare aanbesteding vergt meer van aanbestedende diensten en kost daardoor meer. Ook aanbieders worden geconfronteerd met hogere inschrijvingskosten. Als Lebens gelijk heeft, is er inderdaad sprake van een voordeel, doordat minder bedrijven meedoen die ook nog eens lagere kosten maken. Dat scheelt weer in de algemene kosten die in deze economisch slechte tijd nauwelijks zijn terug te verdienen.Maar er schuilt wel een addertje onder het gras, waar ook Riek Bakker op heeft gewezen. Ook al gaat het om aanbestedingen onder de Europese drempel, de algemene principes van het Europese aanbestedingsrecht blijven fier overeind. Dat wil zeggen dat de aanbestedingen transparant moeten zijn, concurrentie moeten uitlokken en niet discriminatoir mogen zijn. Als andere overheden het voorbeeld van Limburg gaan volgen, iets waar MKB Nederland toe oproept, zullen zij zich aan die algemene principes moeten houden. Doen zij dat, dan is er niets op tegen om het lokale en regionale bedrijfsleven een extra kans te geven.

Reageer op dit artikel