artikel

Commentaar/ Ongeschoold

bouwbreed

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de deels ingestorte B-Tower straalt af op de hele bouwsector. Terwijl cijfers van Aboma laten zien dat het langzaam beter gaat met de veiligheid in de bouw, heeft het imago van de sector weer een flinke knauw gekregen.

Dat komt niet alleen door de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De sector zelf is daar ook verantwoordelijk voor. Bouwbedrijven laten immers toe dat onderaannemers van onderaannemers niet of onvoldoende geschoold personeel inhuren bij uitzendbureaus die zich niet aan de collectieve arbeidsovereenkomsten en de regels van de branches in de bouw houden. Die ongeschoolde werknemers moeten werken met materialen, technieken en systemen die een behoorlijke mate van vakbekwaamheid vereisen. “Het steigerbouwbedrijf betrok de monteurs via verschillende uitzendbureaus. Het bedrijf kon niet aannemelijk maken dat het eisen had gesteld aan de vakbekwaamheid. Er is gerede twijfel over de vakkundigheid van de ingeschakelde monteurs en hun voorman”, staat in het rapport van de onderzoeksraad. Bij de aanbevelingen van de onderzoeksraad ontbreekt echter de aanbeveling om hetzij met geschoold personeel te werken, hetzij het ongeschoolde personeel te laten werken met intrinsiek veilige systemen. De raad suggereert dat de bouw onveilig is door onverantwoordelijkheid, gebrek aan samenwerking en het ontbreken van veiligheidsprocedures. Maar in de aanbevelingen blijft dat andere probleem onbesproken: enerzijds onvoldoende scholing en vakbekwaamheid, anderzijds technieken en systemen die een hoge mate van vakbekwaamheid vooronderstellen. Om herhaling te voorkomen zou de sector dat probleem voortvarend moeten aanpakken.

Reageer op dit artikel