artikel

Building Holland Aanpasbaar bouwen met staal en beton

bouwbreed Premium

Building Holland Aanpasbaar bouwen met staal en beton

Dat flexibel, aanpasbaar en ook nog eens snel bouwen geen toekomstmuziek meer is, laten negen toeleverende bedrijven zien in een zogeheten Live Case tijdens Building Holland.

Op de beursvloer in de Rai in Amsterdam zetten de partners in drie dagen tijd een compleet gebouw neer waarin de laatste technieken en toepassingen zijn geïntegreerd. Met het flexibele en aanpasbare gebouw willen de samenwerkende bedrijven opdrachtgevers, architecten en bouwers ervan overtuigen dat een “revolutionair andere aanpak” van de bouwopgave nodig en mogelijk is. Initiatiefnemer van de Live Case Flexibiliteit & Aanpasbaarheid is kanaalplaatvloerenproducent VBI, dat zijn EcoPrefab-concept laat inbouwen in een staalconstructie van Voortman Staalbouw. In de vloer zijn de installaties voor verwarmen en koelen vanuit het plafond ingebouwd, waardoor onder andere airco’s en radiatoren achterwege kunnen blijven. Met de vloer zijn overspanningen mogelijk van 14 meter. Dat maakt het gebouw optimaal aanpasbaar. Voortman ze t met de samenwerking op de beurs met zijn stalen casco’s de stap naar nieuwe gebouwen die zich kunnen aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Het bedrijf, van oudsher gericht op industriële bouw, kan in de ogen van commercieel directeur Robert Kwintenberg een wezenlijke bijdrage leveren aan het flexibele bouwen. De delen worden voor het grootste deel geschroefd. “We lassen zo min mogelijk, en al helemaal niet op de bouwplaats. Daar schroeven we alles in een paar uur in elkaar.”

Het idee achter het flexibel en aanpasbaar bouwen is gebaseerd op de gedachte dat de woningcorporaties op grote schaal moeten gaan beslissen wat ze willen gaan doen met de woningvoorraad die stamt uit de wederopbouwperiode. Sloop, in combinatie met vervangende nieuwbouw, is voor de half miljoen verouderde wederopbouwwoningen op lange termijn vaak goedkoper en duurzamer dan renoveren. Dat stelde wetenschapper Caspar van den Thillart vorige maand in Cobouw op basis van gedegen eigen onderzoek. Over de dilemma’s rond het thema renovatie of sloop en nieuwbouw spreekt Van den Thillart op de tweede dag van Building Holland, volgende week woensdag. De Life Cases op Building Holland, volgende week dinsdag, woensdag en donderdag, sluiten hier naadloos op aan. Zo biedt de Live Case ‘Verslimming van gebouwen’ inzicht in financieringskwesties bij het verduurzamen van gebouwen en komt de energiewaardeketen aan bod.

Martin Koppenhol, manager communicatie van VBI: “De vraag is: hoe moet je het aanpakken? Wat is slim: renoveren of slopen en nieuw bouwen? Dat is de uitdaging voor de corporaties. Laten we dat samen oppakken.”

Total benefits

Hij wijst erop dat een gebouw zoals tijdens de beurs is te zien, of het nou een kantoor of een woning is, door het slimme bouwen uiteindelijk zichzelf terugverdient en niet leeg komt te staan. “Op die manier spreken we straks van total benefits of ownership in plaats van costs of ownership.” Voorwaarde voor het welslagen van het concept is volgens de VBI-manager wel dat opdrachtgevers al bij de formulering van het programma van eisen weten vast te leggen hoe het gebouw in de toekomst aangepast moet worden. Kortom: hoe het levensloopbestendig kan worden gemaakt. Daarbij is in zijn ogen van belang dat de partners in het bouwproces samenwerken op basis van vertrouwen en de wensen van de gebruiker voor ogen houden. “Lean bouwen, we roepen het allemaal, maar we kunnen er echt niet meer omheen.”

Reageer op dit artikel