artikel

‘Actieagenda heeft kans van slagen’

bouwbreed

‘Actieagenda heeft kans van slagen’

De actieagenda van het Bouwteam heeft kans van slagen als tenminste in het ontwikkelproces vakmanschap en hartstocht weer de boventoon gaan voeren. Volgens Neprom-directeur Jan Fokkema en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw kan dit door te “ontkoppelen en te ontslakken”.

In een bijdrage op de opiniepagina stellen beiden dat het ontwikkelingsproces is dichtgegroeid met een veelheid aan wederzijdse afhankelijkheden tussen publieke en private partijen.

“Illustratief voor die ingewikkeldheid is het aanbestedingsdossier bij project- en gebiedsontwikkeling. Gezamenlijk moeten we naar een aanbesteding light , die sneller en eenvoudiger tot de keuze voor een partner met plan of visie leidt.”

Ook moet de mentaliteit van publieke en private partijen volgens Fokkema en De Zeeuw veranderen. Partijen staan vaak nog met een vechthouding tegenover elkaar.

Lees het opinieartikel van Jan Fokkema en Friso de Zeeuw

Reageer op dit artikel