artikel

Zonnepanelen al dit voorjaar plaatsen

bouwbreed

Het zal niemand ontgaan zijn: de lente is begonnen. Dat moet ook Aedes gedacht hebben toen de koepel van woningbouwcorporaties onlangs plannen aankondigde om 360.000 huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Uneto-VNI-voorzitter Marcel Engels is verheugd over dit initiatief en helpt de corporatiesector graag bij het realiseren van de plannen. De branchevereniging pleit ervoor niet te lang te blijven praten, maar zo snel mogelijk in actie te komen.

De tijd dat meewarig werd gesproken over zonne-energie ligt definitief achter ons. Opwekking van energie met zonnepanelen is tegenwoordig serious business , simpelweg omdat investeren in zonne-energie rendeert. Stichting Natuur en Milieu heeft recent laten berekenen dat het omslagpunt in de kosten en baten van zonne-energie, de zogenaamde grid parity, inmiddels is bereikt. Dat besef dringt door bij marktpartijen en gaat de komende tijd zorgen voor grote investeringen in zon-pv en zonneboilers.

Doorbraak

De installatiebranche is al jaren een groot pleitbezorger voor de toepassing van zonne-energie. Het initiatief van Aedes kan dan ook op grote instemming rekenen. Volgens Uneto-VNI gaat de doorbraak van zonne-energie voor een omslag in onze energievoorziening zorgen. We worden minder afhankelijk van centrale energievoorziening, terwijl decentrale energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker wordt. Zonne-energie is katalysator van deze ontwikkeling. In onze visie staat de doorbraak van zonne-energie niet op zichzelf. Het zelf opwekken van elektriciteit gaat straks samen met distributie via een smart grid, een intelligent en flexibel lokaal elektriciteitsnetwerk. Het smart gridzorgt ervoor dat vraag en aanbod van lokaal beschikbare energie optimaal op elkaar worden afgestemd. En we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van energie uit gas- en kolengestookte centrales. Het is goed nieuws dat de corporatiesector inziet dat zonnepanelen kunnen helpen om de stijgende energierekening van huurders een halt toe te roepen. Helaas heeft Aedes aangekondigd eerst te gaan onderzoeken of de plaatsing van zonnepanelen op hun woningbestand exploitabel is. Dat kan tot een flinke vertraging in de uitvoering van de plannen leiden. Dat is onnodig: er zijn immers voldoende partijen in de installatiebranche die met zonnepanelen aan de slag willen en met de corporaties kunnen meedenken over financieringsmodellen en exploitatie. Er zijn voldoende voorbeelden van bewezen exploitatiemodellen beschikbaar. Er is dan ook geen enkele reden te bedenken waarom de plaatsing van zonnepanelen op die 360.000 huurwoningen niet al dit voorjaar kan beginnen zodat huurders snel kunnen profiteren van een lagere energierekening. Natuurlijk zijn wij blij met de intentie van de woningcorporaties om grote aantallen panelen te laten plaatsen. Daarbij past één kanttekening. Laten de corporaties – en elke andere organisatie die aan de slag wil met zonnepanelen – kiezen voor kwalitatief goede panelen die niet na een paar jaar al van het dak moeten worden gehaald. Als alleen de laagste prijs bepalend is voor de aanschaf, dan is de kans op inferieure kwaliteit groot. Als we negatieve ervaringen willen voorkomen investeren we in kwaliteit, zowel van het product als de montage. Daarbij hoort ook onderhoud. Er zijn veel installateurs die de kennis en kunde in huis hebben en teleurstellingen kunnen voorkomen.

Extra bewust

Niet alleen woningcorporaties krijgen steeds meer interesse in zonne-energie. Ook woningbezitters en bedrijven zijn ‘in de markt’. Om hen extra bewust te maken van de voordelen van zonne-energie vinden van 5 tot en met 13 mei aanstaande de Solar Days plaats. Tijdens dit landelijke evenement zijn er overal in ons land evenementen met zonne-energie. Lidbedrijven van Uneto-VNI organiseren in deze periode open huizen, informatiemarkten of nemen geïnteresseerden mee naar een gerealiseerd project. Ook bedrijven en gemeenten laten zien wat er mogelijk is met zonne-energie. Al die aandacht helpt bij het bouwen van een grote markt én aan een verlaging van de CO 2-uitstoot. Het komt helemaal goed met zonne-energie in ons land.

Reageer op dit artikel